Naar de inhoud
Banner

Val van Rutte IV, tijd voor principiële oppositie

Nieuwsbericht12 juli 2023

ROOD

Kabinet-Rutte IV is gevallen, en van een Rutte V zal het niet komen. Met zijn vertrek laat Mark Rutte een spoor van rampspoed achter: van het toeslagenschandaal tot de stikstof- en klimaatcrisis, van een enorme woningnood tot de gedupeerde aardbevingsslachtoffers in Groningen, van een koopkrachtcrisis tot een onmenselijk vluchtelingenbeleid waarop de VVD het kabinet heeft laten klappen.

Het zogenaamde ‘linkse blok’ van GroenLinks en PvdA reageerde met een lofzang op Rutte. Het wantrouwen van het weekend verdween maandag als sneeuw voor de zon. Met hun respectuitingen voor de ‘verantwoordelijkheid’ van de premier sorteren ze voor om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor afbraakbeleid. Slechts bij SP, Bij1 en PvdD bleef de kritiek op de vernielingen van de kabinetten-Rutte overeind.

Met de val van het kabinet is de verkiezingsperiode begonnen. Socialisten weten dat de kapitalistische klasse haar macht niet laat wegstemmen via een parlement. Voor socialisten zijn de parlementaire verkiezingen slechts een middel voor agitatie van onze visie, om de corruptie en hypocrisie van de heersende klasse bloot te leggen, en om onze eigen kracht te meten. In parlementen dienen socialisten een principiële oppositie te voeren, waarbij zij niet toetreden tot coalities waarin ze verantwoordelijk worden voor het managen van de kapitalistische staat.

Het vertrek van Rutte is niet te danken aan een sterke socialistische oppositie. De komende verkiezingsperiode kan wel leiden tot meer radicalisering en politisering onder jongeren en de arbeidersklasse als geheel. Daarom hebben socialisten nu de taak een beweging op te bouwen rond een programma dat de weg wijst voorbij het kapitalisme en naar het socialisme. Als socialistische jongerenorganisatie wil ROOD de klassenbewuste jongeren organiseren en opleiden tot politieke leiding van de arbeidersklasse.

ROOD streeft naar een onafhankelijke socialistische partij die staat voor de belangen van de werkende klasse en nauw verbonden is met de vakbeweging en sociale bewegingen. Een partij onafhankelijk van het kapitaal en van de staat. De Socialisten heeft de potentie zich te ontwikkelen tot zo’n partij. ROOD-leden zijn daarom actief betrokken bij de opbouw van de Socialisten. De uitlatingen van de Bij1-leiding over het socialistische karakter van de partij stemmen ons hoopvol. Met een socialistisch programma en een werking in de sociale bewegingen en de vakbeweging kan Bij1 dit waarmaken. We werken graag samen met deze partij.

De komende tijd zal veel maatschappelijke aandacht bij de parlementaire politiek liggen. We laten ons niet afleiden door de politieke spelletjes van de heersende klasse. Het parlement kan voor socialisten een plek zijn om principiële oppositie te voeren. Maar alleen een socialistische massabeweging is in staat het kapitalisme te breken. ROOD zet zich de komende tijd in voor het opbouwen van die beweging.