Naar de inhoud
Banner

Vertrouwens­personen

Een vertrouwenspersoon is iemand die ervoor zorgt dat leden een plek hebben waar ze hun zorgen omtrent (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie kwijt kunnen. Ook kunnen de leden hun zorgen over ongewenst gedrag zoals pesten of het misbruik van een dominante positie kwijt bij een vertrouwenspersoon.

Het protocol waarnaar de vertrouwenspersonen handelen is hier te vinden: Vertrouwenspersoonprotocol.pdf.

Foto van Jos Lagerburg

Jos Lagerburg

Ik ben al een aantal jaar ROOD-lid, waarvan ook geruime tijd actief. Zo heb ik de perikelen met de SP van dichtbij meegemaakt en was ik een half jaar contactpersoon van de ROOD-groep in Zwolle. Inmiddels ben ik door druk werk wat minder actief, maar nog altijd een trots lid van de organisatie. Nu hoop ik als vertrouwenspersoon mijn steentje bij te dragen aan een veilig ROOD, een ROOD waar iedereen het gezellig met elkaar kan hebben, prettig een inhoudelijke discussie kan voeren en samen op straat wil staan. Tegelijkertijd is het belangrijk dat, als problemen zich toch voordoen, er een weg is om die aan te kaarten en op te lossen, op welke manier dan ook wenselijk is. In die rol zet ik me graag in!