Naar de inhoud
Banner

Vertrouwens­personen

ROOD heeft op de ledenvergadering (ALV) van 21 november 2021 drie vertrouwenspersonen benoemd. Een vertrouwenspersoon is iemand die ervoor zorgt dat leden een plek hebben waar ze hun zorgen omtrent (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie kwijt kunnen. Ook kunnen de leden hun zorgen over ongewenst gedrag zoals pesten of het misbruik van een dominante positie kwijt bij een vertrouwenspersoon.

Het protocol waarnaar de vertrouwenspersonen moeten handelen is hier te vinden: Vertrouwenspersoonprotocol-ROOD.pdf. Dit protocol is aangenomen op diezelfde ledenvergadering van 21 november 2021.

Foto van Bouke ten Broek (hij, hem)

Bouke ten Broek (hij, hem)

Ik ben Bouke ten Broek, 18 jaar en aangesloten bij ROOD Rotterdam. Binnen ROOD Rotterdam hou ik mij onder andere bezig met de grafische vormgeving en de sociale media.

Een van de onderwerpen die ik onlangs bij ROOD Rotterdam kenbaar heb gemaakt is de noodzaak om een vrouwvriendelijker milieu creëren, hierbij is ook ter sprake gekomen dat het van belang is om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het deed mij daarom ook plezier om te zien dat vanuit ROOD landelijk hier actie in wordt ondernomen. Behalve dat er een vrouwvriendelijker klimaat gecreëerd moet worden is het ook van belang dat onderwerpen zoals: pesten, intimidatie, ongelijkheid, (verbale)agressie en/of machtsmisbruik ter sprake kunnen worden gebracht op een laagdrempelig niveau.

Ik zie mijzelf als een integer persoon die een luisterend oor kan bieden, empathisch vermogen heeft, benaderbaar is en dingen bespreekbaar kan maken. Verder lijkt het mij ook prettig om landelijk iets voor ROOD te kunnen betekenen.

Foto van Jona Duran (zij, haar)

Jona Duran (zij, haar)

Hoi Iedereen! Ik ben Jona Duran, 23 jaar oud en student Social Work. Ik ben ooit (zo’n zes jaar geleden) lid geworden van de SP omdat ik zag hoe ongelijk de wereld was en hier graag iets aan wilde veranderen. Dit is voor mij ook een van de redenen geweest om Social Work te gaan studeren, ik wil namelijk zowel op persoonlijk als op collectief niveau mensen helpen.

In mijn tijd bij ROOD/de SP heb ik helaas al veel signalen opgevangen omtrent grensoverschrijdend gedrag, hierin is lange tijd geen echte actie ondernomen en ik ben blij dat het ROOD bestuur hier verandering in wil brengen. Daar wil ik graag ook mijn steentje aan bijdragen!

Om mensen die tegen problemen aanlopen verder te helpen is het denk ik van belang om goed te kunnen luisteren, vertrouwelijk met verkregen informatie om te kunnen gaan, goed te kunnen adviseren (als dit gewenst is) en voldoende kennis te hebben over de verschillende procedures. Een aantal van deze vaardigheden heb ik opgedaan in mijn opleiding, waar ik ook bekend geraakt ben de verantwoordelijkheid die bij vertrouwelijkheid komt kijken. Daarnaast zie ik mezelf als empathisch, betrouwbaar en betrokken. Ik neem graag de tijd om echt te luisteren en naast iemand te gaan staan als het nodig is. Om de rol van vertrouwenspersoon goed te kunnen vervullen zal ik mij gaan verdiepen in de mogelijkheden en werkwijzen, zodat ik iemand goed kan adviseren over eventuele vervolgstappen.

Tot slot vind ik het erg belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de vertrouwenspersonen. Dat er ruimte is voor overleg, om zo samen tot de beste oplossingen te kunnen komen. Ook in gevallen waar er geen directe vervolgstappen nodig zijn bied ik mij graag aan als luisterend oor. Ik sta open voor kennismakingsgesprekken aangezien ik denk dat het belangrijk is om een band op te bouwen zodat iedereen de ruimte en veiligheid voelt om eventuele problemen bij mij aan te kaarten.

Ik hoop dat ik jullie hiermee een idee heb gegeven van wie ik ben en wat ik kan betekenen!

Foto van Tristan Oostrom (hij, hem)

Tristan Oostrom (hij, hem)

Hoi, ik ben Tristan, 25 jaar oud en doe een pre-master Political Science aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor deze studie heb ik de studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond. Ik ben sinds 2016 lid van ROOD en ben onderdeel van ROOD Amsterdam. Tevens ben ik coördinator voor de SP in de gemeente Medemblik en bestuurslid voor de SP in West-Friesland (al zal daar binnenkort mogelijk een einde aankomen door het recent aangenomen besluit van de partijraad). Voor mij is ROOD een organisatie waar ruimte is voor iedereen en waarin iedereen welkom is. Onze verbondenheid ligt in de gezamenlijk strijd tegen het kapitalisme en onze verbondenheid als arbeidersklasse. Hoewel dit een belangrijk punt van verbinding en gelijkheid is is moeten wij als organisatie niet blind zijn voor de gevaren van zaken als seksisme, racisme en andere zaken die een lid van ROOD een onveilig gevoel kunnen geven. Dit kan gebeuren en of dit het doel van de persoon is of niet, dit kan alsnog ervoor zorgen dat er een onveilige sfeer ontstaat. Dit moeten wij als organisatie tegengaan en steun bieden zodat niemand zich onveilig voelt en dat deze situaties op een goede manier besproken worden.

Als opgeleid maatschappelijk werker hoop ik dat ik voor de leden van ROOD een veilige situatie kan creëeren waarin jullie gehoord en geholpen worden wanneer je tegen wat dan ook aanloopt. Hierbij ga ik vertrouwelijk om met alles wat mij verteld wordt en probeer ik de situatie zo goed mogelijk samen met je op te lossen op een manier die voor jou werkt. Ik sta naast je en ondersteun je waar je dat nodig hebt. Wat voor vragen je ook hebt je kan altijd bij me terecht!