Naar de inhoud
Banner

Oproep van het ROOD-bestuur aan de Partijraad van de SP

Nieuwsbericht22 juni 2021

ROOD

Hieronder staat onze oproep die we hebben gestuurd aan de Partijraad van de SP. We vinden het belangrijk dat de leden van de Partijraad de feiten op een rij hebben en weten hoe het ROOD-bestuur naar de situatie kijkt. We hopen dat de Partijraad de ramkoers van het Dagelijks Bestuur bijstelt en niet overgaat tot het afstoten van ROOD.

Beste leden van de Partijraad,

Deze zaterdag nemen jullie een besluit over het afstoten van ROOD als officiële jongerenorganisatie van de SP. Zowel het partijbestuur als de onderzoekscommissie hebben geadviseerd om in een tijd waarin het voor de SP steeds lastiger wordt om jongeren aan zich te binden de jongerenorganisatie opzij te zetten omdat de jongeren de ‘verkeerde besluiten’ zouden hebben genomen. Tegelijkertijd doet het verhaal de ronde dat ROOD eigenlijk ook weg wil bij de SP en dat het ROOD-bestuur de conclusies van de onderzoekscommissie deelt. Dat is niet het geval. Om te zorgen dat iedereen goed geïnformeerd een besluit kan maken geven we nog het volgende overzicht:

  • Het partijbestuur van de SP heeft in oktober een zestal leden geroyeerd vanwege lidmaatschap van het Communistisch Platform, waarvan vier ROOD-leden. In november, op een van de best bezochte ROOD-ledenvergadering ooit, steunde een grote meerderheid van ruim 70% de moties van SP tegen de heksenjacht en werden twee door de SP geroyeerde kandidaten met dezelfde percentages verkozen in het bestuur.
  • Als ROOD-bestuur hebben we aangegeven niet mee te willen werken aan de royementen op basis van vermeend dubbellidmaatschap van ‘politieke partijen’. Er ligt immers nog steeds geen definitie van wanneer een interne stroming een politieke partij zou zijn wat de ruimte geeft voor complete willekeur. Dit zie je terug in hoe er gereageerd wordt op het Marxistisch Forum: eerst was dit wel een partij, toen weer niet en nu zegt Arnout Hoekstra in Trouw dat het een kwestie van tijd is voordat dat ‘omgevormd’ wordt tot politieke partij. Of een groepering een politieke partij is lijkt vooral te worden bepaald aan de mate waarin het partijbestuur er last van heeft.
  • Die royementen zijn alleen het sluitstuk van een schadelijke cultuur wat betreft het omgaan met kritische leden. Zo is er van een grote groep kritische leden (waaronder veel ROOD-leden) gecheckt of ze CP-lid zouden zijn op waarschijnlijk illegale wijze en is in de aanloop naar de Partijraad in december een ‘feitenrelaas’ online gezet met daarin compleet ongerelateerde moties, interne brieven en daarbij de gegevens van honderden ‘kritische’ (ROOD-)leden. Wij willen onze leden hiertegen beschermen en daarom doen wij hier niet aan mee.
  • Het was vervolgens het partijbestuur die in eerste instantie de ondersteuning aan ROOD heeft opgeschort. Ondanks dat hebben we niet de SP de rug toe gekeerd. We hebben campagne gevoerd voor de Tweede Kamerverkiezingen en in februari heeft een overgrote meerderheid zich uitgesproken om bij de SP te blijven als een meer autonome jongerenorganisatie volgens het document Naar een vruchtbare samenwerking.
  • Wat wij daarbij van groot belang vinden is dat ROOD-leden de vrijheid hebben om zich te uiten en zich (intern) te organiseren rondom hun standpunten. Ook als het partijbestuur daar anders over denkt is dat voor ons geen reden om de SP de rug toe te keren.
  • Vanuit het dagelijks bestuur werd meewerken aan de royementen echter gesteld als harde voorwaarde om de officieel erkende jongerenorganisatie van de SP te blijven. Over alle andere zaken wilden ze niet praten. Blijkbaar vindt het partijbestuur het jagen op georganiseerde kritische leden belangrijker dan het behoud van hun jongerenorganisatie.
  • Hiermee stond vast dat ROOD afgestoten moest worden. Het gevaar van democratie is immers dat men de ‘verkeerde keuzes’ kan maken, zoals de onderzoekscommissie zegt. Daarom wordt er in het rapport toegewerkt naar de conclusie dat ROOD eigenlijk toch al niks voorstelde en veranderd is in een universitaire discussieclub, wat afstoten zou rechtvaardigen. Voor een uitgebreide weerlegging van die redenering zie onze reactie, maar ook die van oud-voorzitter Arno van der Veen en ROOD-lid Tijs Hardam.
  • Wij zien onszelf nog steeds als de jongerenorganisatie van de SP. We betreuren dat het partijbestuur heeft geadviseerd om ROOD af te stoten. We hopen dat de Partijraad een wijzer besluit neemt.

Kameraadschappelijk,
Het bestuur van ROOD, jong in de SP