Naar de inhoud
Banner

Waarom Vaush uitnodigen een slecht idee was

Inzending5 oktober 2021

Een anoniem ROOD lid

Dit artikel is een ingezonden opiniestuk. De opvattingen zijn daarmee geen officiële standpunten van ROOD en sluiten niet noodzakelijkerwijs aan op de meningen van al onze leden. Leden kunnen opiniestukken indienen door een conceptversie te sturen naar de redactie via redactie@roodjongeren.nl.

In dit ingezonden stuk gaat een anoniem ROOD-lid in op de aangekondigde livestream met streamer Vaush en waarom dat een slecht idee is. ROOD-leden kunnen hun stukken insturen naar info@roodjongeren.nl.

Op 1 oktober 2021 kondigden de ROOD social media kanalen aan dat er op 25 oktober een stream zou gaan plaatsvinden met de streamer Vaush. Dit veroorzaakte veel ophef, ophef die naar mijn mening terecht is. Ik zal in dit artikel uitleggen wat de problemen zijn en waarom het ROOD bestuur het evenement niet had moeten promoten.

Laten we beginnen met wat er precies gebeurde. Een ROOD-lid had bedacht om een stream met Vaush te organiseren. Het ROOD-bestuur heeft toen besloten om dit landelijk te promoten. Ik wil duidelijk zijn over het feit dat dit niet besproken is met andere ROOD-groepen, wij hebben hier niets over te zeggen gehad en velen van ons zijn zeker ook niet blij met hoe het gelopen is. Ik had graag discussie hier over gezien vóórdat er iets werd aangekondigd.

Waarom geen Vaush?

Waarom moeten we überhaupt discussie hebben of Vaush mag komen of niet? Vaush is op z’n zachts gezegd een controversieel persoon. Een lijst van al zijn controversies is makkelijk te vinden op het internet en het heeft geen zin om ieder puntje na te lopen dus ik hou het bij drie belangrijke punten. Hij heeft transfobe dingen gezegd, hij heeft vaak racistische beledigingen gedaan, iets wat hij nog steeds goedpraat, en doet ook vaak validistische uitspraken. Ik wil me in dit artikel vooral richten op zijn transfobie, want ik heb als trans persoon meer zinnige dingen te zeggen over transfobie dan over racisme.

Is Vaush transfoob dan?

Een van de eerste reacties die mensen geven als je zegt dat Vaush transfoob is, is “maar hij debatteert met TERFs (Trans Exclusionairy Radical Feminists) en transfoben!” Klopt, dat doet hij. Echter, betekent dat niet dat hij geen transfoob is. Het betekent overigens ook niet dat hij een goeie medestander is door met transfoben te debatteren. Hoe Vaush het “transdebat” aan gaat op zijn streams is alles behalve behulpzaam, het voelt voor mij meer als iemand die transrechten en trans levens gebruikt om een debat te winnen en niet om daadwerkelijk onze levens te verbeteren. Ik vind dat hij hiermee ons gevecht voor onze rechten en levens bagatelliseert, terwijl hij een haatdragende beweging die ons liever dood wil een platform aandraagt.

Verder is Vaush zelf ook niet verlegen om zelf wat transfobe dingen te zeggen. Naast bagatelliserende tweets over het misgenderen van trans mensen zei hij in 2019 in een van zijn streams (in de context van het Contrapointsdrama van destijds) dat trans mensen op twitter “subhuman” waren en mentaal ziek. De directe verdediging die mensen hierop gebruiken is “Nee! Hij had het over een hele specifieke groep van trans mensen op Twitter, die vind hij “subhuman”, niet alle trans mensen.” Allereerst, Twitter is een nare plek die niet bepaald het beste in een mens naar boven haalt. Echter, hij pikte heel specifiek trans mensen eruit, en beschreef die groep als “ziek in hun hoofd” en “subhuman”, woorden die voor niemand netjes zijn om te gebruiken, maar al helemaal niet naar trans mensen omdat precies deze retoriek al decennia wordt gebruikt tegen trans personen en bijdraagt aan die dehumanisering en stigmatisering.

Waarom niet uitnodigen

Er zijn ook meerdere mensen binnen ROOD die Vaush een lul vinden, maar die alsnog vinden dat we hem moeten uitnodigen. Dat we hem niet moeten uitnodigen heeft niets te maken met “sektedenken” of “cancel culture”, dit gaat over het signaal dat je afgeeft naar je eigen leden en potentiële leden. Het lijkt me trouwens ook prima om mensen met andere standpunten uit te nodigen. Echter, door een platform binnen ROOD aan Vaush te geven geef je naar mijn mening wel een signaal af, dat zijn meningen en manier van doen acceptabel is binnen onze organisatie. Ook al is de intentie om kritische vragen te stellen, hij wordt wel uitgenodigd voor een ogenschijnlijk vriendschappelijk gesprek waardoor je eigenlijk zegt dat hij binnen onze normen valt. En ik wil duidelijk zijn, dat valt hij wat mij betreft niet.

We moeten ons als organisatie beseffen hoe zoiets kan overkomen op onze leden. We willen duidelijk laten zien waar we voor staan en waar we niet voor staan. We moeten laten zien dat we racisten, transfoben en homofoben niet tolereren in onze organisatie en dat we achter gemarginaliseerde groepen staan. Door iemand als Vaush uit te nodigen geven we voor veel mensen een signaal af dat gemarginaliseerde mensen niet welkom zijn. Gelukkig zijn ze wel welkom, maar we moeten er harder aan werken om dat ook duidelijk te maken.

Ook is er veel gezegd, ook tegen veel trans mensen, “meld je aan” “stel kritische vragen” “ga in discussie.” Dat is niet de oplossing hier. Het is heel makkelijk om als cis persoon te zeggen dat er gewoon discussie gevoerd moet worden, maar dit ligt veel lastiger. Als cisgender persoon heb je eigenlijk vrij weinig stakes (inzet) in de discussie, dus is het een stuk makkelijker om die discussie te voeren. Als trans persoon sta je er een stuk anders in, het is namelijk geen hypothetisch persoon waar je discussie over voert, maar over jezelf, over jouw eigen bestaansrecht en over jouw zorg, jouw toekomst. In discussie gaan met cis mensen over trans dingen als trans persoon kan enorm onveilig en mensonterend voelen.

Verder is het ook best raar om aan trans mensen te vragen om in discussie te gaan met Vaush over dingen die hij gezegd heeft. Ik denk dan dat je de zorgen van trans mensen niet serieus neemt. Vaush noemt trans mensen en specifiek trans mensen waar hij het mee oneens is “subhuman”, etc. Dat creëert geen veilige situatie voor trans mensen, niet tijdens zo’n stream of bijeenkomst, maar ook niet in de vereniging als geheel.

Over het uitnodigen van controversiële mensen

Na al dit gelezen te hebben zullen sommige van jullie nog met de vraag zitten, “Kunnen we dan geen controversiële mensen uitnodigen?” Het antwoord daarop is: dat kan wel, maar waar ligt de grens? Ik zou zeggen dat als meerdere trans mensen in de organisatie hebben aangegeven dat ze zich er oncomfortabel bij voelen, dat gerespecteerd moet worden. Ook moet je bedenken wat de toegevoegde waarde is van iemand uitnodigen., Heeft iemand interessante dingen te zeggen of niet? Bij iemand als Vaush zou ik zeggen dat hij politiek gezien niet veel toevoegt aan de discussie. Het lijkt mij ook een goed idee om in het vervolg als er controversiële personen worden uitgenodigd voor evenementen om dit voor te leggen bij leden. Dit kan door een verzoek naar contactpersonen te doen om het te bespreken in de groep of door een oproep voor meningen te plaatsen op een van de vele communicatiekanalen die ROOD heeft. Er zijn meerdere manieren om meningen van leden te peilen en het is goed voor de discussiecultuur als die benut worden.

Ik denk dat het in deze situatie handig is voor het bestuur om te bedenken wat belangrijker voor ons is. Sensatie met Vaush of de trans leden van ROOD? Want nu lijkt het alsof ze voor uitsluiting van trans mensen hebben gekozen.