Naar de inhoud
Banner

De Bode Arnhem: Treinen Zouden Gratis Moeten Zijn

Inzending2 maart 2024

ROOD Arnhem

Dit artikel is een ingezonden opiniestuk. De opvattingen zijn daarmee geen officiële standpunten van ROOD en sluiten niet noodzakelijkerwijs aan op de meningen van al onze leden. Leden kunnen opiniestukken indienen door een conceptversie te sturen naar de redactie via redactie@roodjongeren.nl.

Dit artikel is gepubliceerd in de februari editie van De Bode Arnhem. Wil je meer lezen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Kort geleden heeft de NS aangekondigd dat de treinkaartjes en abonnementen komend jaar weer gaan stijgen. Waarschijnlijk zal deze prijsverhoging rond de 10 procent liggen. Deze tariefverhoging zal de arbeidersklasse, vooral de mensen met lagere inkomens, het hardst treffen.

Het is schandalig dat juist de mensen die het al moeilijk hebben, opnieuw geconfronteerd worden met hogere kosten voor het gebruik van openbaar vervoer. Openbaar vervoer zou een basisrecht moeten zijn, toegankelijk voor iedereen, ongeacht inkomen. Helaas blijven we zien dat de economische beslissingen die ons kabinet raakt steevast de armsten in de samenleving schaden.

Terwijl de NS aankondigt dat ze geen andere keuze hebben dan de prijzen te verhogen vanwege de gestegen kosten, moeten we ons afvragen waarom de rekening altijd bij de arbeiders wordt neergelegd. “De gebruiker betaald” lijkt een logisch argument, maar is het niet de taak van de overheid om het openbaar vervoer te regelen, en om mensen te incentiveren de auto te laten staan? Het is ondenkbaar dat het openbaar vervoer duurder wordt, terwijl we juist moeten streven naar een samenleving met minder autoverkeer en meer gebruik van milieuvriendelijke vervoermiddelen zoals treinen. Als we echt serieus zijn over het bestrijden van klimaatverandering, moeten we investeren in betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen.

Daarom pleiten wij als socialistische beweging voor een radicale verandering: treinen zouden gratis moeten zijn. Het openbaar vervoer is een essentieel onderdeel van onze samenleving en zou geen luxe mogen zijn die alleen toegankelijk is voor degenen die het zich kunnen veroorloven. Gratis openbaar vervoer zou niet alleen de mobiliteit van mensen vergroten en sociale gelijkheid bevorderen, maar ook een grote stap zijn richting een duurzamere en rechtvaardigere samenleving.

Misschien is het tijd voor meer OV-Demonstraties!