Naar de inhoud
Banner

Stukken ledenvergadering 27 juni

Nieuwsbericht24 juni 2021

ROOD

Op 27 juni hebben we van 11.00 tot 18.00 een algemene ledenvergadering. We hebben veel te bespreken, onder andere hoe we als ROOD verder moeten als de partijraad besluit om ROOD af te stoten. Inmiddels is ook het rapport van de commissie-Kooiman gedeeld en hebben we erop gereageerd. We hebben de partijraad opgeroepen om de harde koers van het partijbestuur bij te sturen zodat we weer als volwaardige jongerenorganisatie van de SP kunnen functioneren. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op wat te doen als de partijraad anders besluit. Om de discussie over de koers van ROOD zo open mogelijk te voeren, willen we als bestuur graag onze voorstellen openbaar delen. Deze voorstellen worden aankomend ALV besproken. We roepen leden op om wijzigingen en alternatieve voorstellen te sturen. Deze voorstellen willen we ook op de site plaatsen.

Als ROOD-bestuur hebben we gewerkt aan een voorstel hoe we na een mogelijke afstoting verder kunnen als jongerenorganisatie. Dit bevat een resolutie hoe we ons na afstoting kunnen verhouden tot de SP en drie statutenwijzigingen: één over het politieke doel van ROOD en twee over verruiming van de lidmaatschapseisen. De voorstellen en toelichting vind je hier. Inmiddels zijn hier twee wijzigingsvoorstellen voor binnengekomen. Als bestuur doen we ook twee voorstellen voor een gewijzigde contributie vanaf 2022. Ook zijn er twee moties en een statutenwijziging ingestuurd.

Daarnaast bespreken we het jaarverslag van 2020. Het concept vind je hier. 2020 was natuurlijk een raar jaar waarin veel niet door kon gaan door corona en uiteindelijk het conflict met de SP maar het blijft belangrijk om kritisch te kijken naar wat we gedaan hebben en wat we ervan kunnen leren.

Verder verkiezen we de contactpersoon van de scholingswerkgroep en stellen we een scholingsplan vast. Ivar Kracht en Splinter Suidman hebben zich aangemeld op basis van dit plan.

Tot slot verkiezen we ook een nieuw bestuur. Het was een chaotisch jaar met twee tussentijdse verkiezingen maar dit keer lopen alle termijnen af. Er hebben zich zes kandidaten gemeld: Olaf Kemerink als voorzitter en Arina Amma, Ties van den Bogaard, Jelle Mars, Jules Maximus en Robin de Rooij als algemeen bestuurslid. In hun programma vertellen ze waar ze voor staan en wat hun plannen zijn. Zie ook het verslag van de kandidatencommissie voor meer informatie.

Als je wil reageren op (één van de) voorstellen kan je een stuk insturen naar info@roodjongeren.nl en dan plaatsen we het op onze site. We vinden het belangrijk dat de discussie over de toekomst van ROOD goed gevoerd wordt.