Naar de inhoud
Banner

Stemadvies voor Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland

Inzending11 maart 2023

ROOD Wageningen, ROOD Arnhem

Dit artikel is een ingezonden opiniestuk. De opvattingen zijn daarmee geen officiële standpunten van ROOD en sluiten niet noodzakelijkerwijs aan op de meningen van al onze leden. Leden kunnen opiniestukken indienen door een conceptversie te sturen naar de redactie via redactie@roodjongeren.nl.

Tot onze spijt doet onze moederpartij "De Socialisten" dit jaar niet mee aan de provinciale statenverkiezingen. De partijen waar je tijdens de verkiezingen wel op kunt stemmen delen nooit exact onze idealen maar toch is niet stemmen geen optie. De uitkomst van de verkiezingen zullen de levens van iedereen in Gelderland beïnvloeden. Daarom hebben wij als ROOD Arnhem en ROOD Wageningen besloten om ons stemadvies te delen. Naast de partijen zullen wij ook de personen uitlichten die wij in de praktijk goed werk hebben zien verrichten. De programma’s van partijen staan namelijk vaak vol goede ideeën die vervolgens uit het raam gegooid worden als statenleden het pluche ruiken.

De SP

De SP is in haar politiek té vaak té conservatief. Het vergrijzende ledencollectief loopt achter als het gaat over migratie, racisme en LHBTI-rechten. Alleen als we kijken naar de activiteiten van leden van Gelderlandse SP-statenleden zien we dat er goed werk wordt verricht. De SP zet zich al tijden in voor de nationalisatie van zowel de energievoorziening als die van het openbaar vervoer. Dit gaat niet alleen in woord maar ook in daad. Stappen die de provincie in deze richting zet worden bijna altijd op initiatief van de SP genomen. Op het vlak van milieu en klimaat is de SP ook waakzaam gebleken. Ze hebben zowel tegen de asfaltcentrale in Nijmegen als het storten van PFAS en granuliet actie gevoerd.

Indien je ervoor kiest om SP te stemmen raden wij aan om je stem uit te brengen voor Abdurrahman Cetintas (#4). In zijn tijd als gemeenteraadslid in Arnhem hebben wij hem onder andere aan het werk gezien op het gebied van zorg en huisvesting. Dit deed hij voor mensen die anders geen stem in de politiek zouden hebben gehad. We hopen en verwachten dat Abdurrahman dit werk in het provinciehuis zal doorzetten.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is naast de Socialistische Partij één van de geschikte opties om te overwegen bij de aankomende verkiezingen. Naast hun inzet voor dierenrechten en het milieu, zijn ze ook bezig met het verbeteren van het openbaar vervoer, fietspaden en wandelpaden. Ze bevorderen ook het gebruik van elektrische voertuigen. PvdD ondersteunt ook de uitbreiding van sociale huurwoningen en de verduurzaming van bestaande woningen. Bovendien zetten ze zich in voor transparantie in de politiek door middel van een lobbyregister en open-source beleid bij besluitvorming door de provincie.

Niet alles in het verkiezingsprogramma van de PvdD komt even duidelijk naar voren, neem bijvoorbeeld hun plannen voor sociale huurwoningen en openbaar vervoer. Wij vinden ook dat hun aandacht voor arbeidsrechten en de relatie tussen werkgevers en werknemers ontbreekt. Desondanks vinden we deze partij toch een geschikte keuze voor de aankomende verkiezingen.

Als Partij voor de Dieren je aantrekt raden wij je aan te stemmen op Floor Hogenhout (#15). Ze is op dit moment een gemeenteraadslid in Arnhem, waar ze zich tot nu toe heeft ingezet voor de belangrijke rol van pleegouders en ze heeft gewerkt aan het aanpakken van discriminatie en racisme binnen de gemeente. Daarnaast is ze de indiener van het initiatiefvoorstel om de kosten voor het wijzigen van de geslachtsregistratie voor transgender en non-binaire personen in de gemeente Arnhem te vergoeden.