Naar de inhoud
Banner

Statement bezetting EUR

Nieuwsbericht13 december 2022

ROOD Rotterdam

Enkele weken terug heeft OccupyEUR een bezetting in gang gezet op de Erasmus Universiteit om aandacht te vragen voor het klimaat, universiteitswerknemerszekerheid, studentenhuisvesting, studieschulden, en toegankelijkheid. Door middel van deze bezetting was het de bedoeling om enkele concrete eisen af te dwingen bij het college van bestuur, zoals het afbreken van de directe banden tussen de EUR en de fossiele industrie, einde aan eeuwige jaarcontracten onder werknemers, en het navolgen van toegankelijkheidsverdragen.

De bezetting verliep gemoedelijk, zonder confrontatie tussen de bezetters en bezoekers/gebruikers van het gebouw, zonder problemen voor het volgen van lessen, en zonder vernielingen. Gedurende de dag werden enkele toespraken en workshops gehouden. Beveiligers van de universiteit waren wel spoedig aanwezig om mensen zonder studentenkaart te weigeren om het pand van de bezetting te betreden.

Het college van bestuur van de universiteit gaf al snel aan de bezetters sympathiek te vinden en hun doelen te begrijpen. Ze zouden die avond even op de koffie komen om met de bezetters te praten. Dit was tijdens de bezetting ook te vinden in artikelen in kranten zoals het AD en op de site van de universiteit. Toen de afgesproken tijd echter was aangebroken, kwamen er enkele zwaarbewapende politie-eenheden naar binnen met het dreigement dat iedereen snel op moest rotten, en dat er anders klappen zouden vallen. Nadat de meeste van de aanwezigen snel ontruimden, heeft de politie het kleine tiental achterblijvers naar buiten gesleept en gearresteerd, en voor goede orde hun avondeten in het riool gegooid.

Kort hierna kwam het college van bestuur met een verklaring dat zij de politie hadden gevraagd om dit te doen omdat ze "de veiligheid niet konden garanderen". Eenieder die aanwezig was, kan je echter vertellen dat de veiligheid voor bezoekers, docenten en leerlingen binnen het gebouw groter was dan in de straten van Kralingen. Het groepje goedharten, dat elkaar soep aan het geven was en toespraken hield over hoe leraren, leerlingen en het klimaat beter verdienen, zou niemand ook maar een haar gekrenkt hebben. Desalniettemin hebben de hoge heren van de raad van bestuur gekozen om politiegeweld in te zetten op een vredige, niet verstorende "bezetting" voor en door hun eigen studenten en werknemers. Ze hebben ook het AD gebeld met de vraag of ze hun artikel even konden aanpassen om de bezetters te verwerpen als gewelddadige malloten.

Helaas is dit absurde autoritarisme en geweld niet onverwachts. Het college van bestuur bestaat namelijk uit dezelfde mensen die hun werknemers meedogenloos uitbuiten, studenten uit het buitenland voorliegen en hier zonder huisvesting heen halen, steekpenningen van bedrijven als Shell afschilderen als "wederzijdse samenwerking", en daarmee de klimaatgevolgen en het imperialisme en de brute moorden die deze bedrijven begaan, in bijvoorbeeld Nigeria, compleet negeren.

Dit geweld toont aan waar de belangen van het college van bestuur liggen. Het CvB staat pal voor de belangen van de kapitalistische klasse en tegen de belangen van de eigen studenten en werkers, en schroomt niet om hen aan politiegeweld bloot te stellen. Zodra academici gebruik maken van hun zogenaamde “academische vrijheid” buiten de kaders die door de zetbazen van de universiteit gesteld worden, blijkt er van die vrijheid niks over te blijven.

Als ROOD Rotterdam verafschuwen wij de acties van het college van bestuur. In een echt democratisch land zouden studenten aan een universiteit de vrijheid van demonstratie hebben om op dergelijke manieren aandacht te vragen voor belangrijke onderwerpen. Maar zoals eerder aangegeven, was dit geweld compleet te verwachten. Wij spreken onze steun uit aan eenieder die betrokken was bij deze demonstratie, en hier wellicht zeer van geschrokken is. Jullie zijn stuk voor stuk helden.

Wij hopen als politieke jongerenorganisatie uit deze gebeurtenis, samen met iedereen die voor de goede zaak staat, lessen te kunnen trekken over hoe wij tegen het niet verkozen, uitgekochte, kapitalistisch denkende college van bestuur kunnen strijden om de doelen zoals door de bezetting opgesteld te kunnen verwezenlijken. Universiteiten horen aan de voorkant van de vooruitgang van de mensheid te staan, en niet hun werknemers en studenten maximaal uit te buiten voor de bonussen van bestuurders terwijl ze naar bed gaan met juist die bedrijven die onze aarde en medemens onherstelbaar verwoesten. Als geweldloze demonstraties als deze niet effectief zijn, dan wordt eenieder die benadeeld wordt door de huidige stand van zaken gedwongen naar zwaardere middelen te grijpen.

Wij hopen samen met jullie in de toekomst te blijven strijden voor de goede zaak, en onze expertise en kennis als socialistische PJO te kunnen vergroten en in te zetten met dat als doel.

Kameraadschappelijke groet, ROOD Rotterdam