Naar de inhoud
Banner

De Bode Arnhem: Over de VVD en het vluchtelingenbeleid

Inzending6 augustus 2023

ROOD Arnhem

Dit artikel is een ingezonden opiniestuk. De opvattingen zijn daarmee geen officiƫle standpunten van ROOD en sluiten niet noodzakelijkerwijs aan op de meningen van al onze leden. Leden kunnen opiniestukken indienen door een conceptversie te sturen naar de redactie via redactie@roodjongeren.nl.

Dit artikel is gepubliceerd in de juli editie van De Bode Arnhem. Wil je meer lezen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een tijdje geleden viel het kabinet Rutte IV. De partijen konden het niet eens worden over een voorstel van de VVD over migratie. Laatstgenoemde wilde dat gezinshereniging van vluchtelingen niet meer mogelijk zou zijn. Op zich een inhumaan voorstel, maar dit past in een lange rij van andere inhumane besluiten van de VVD onder Mark Rutte. De timing van dit voorstel is ook opmerkelijk aangezien de kwestie al een tijdje minder aanwezig is in de media. Het lijkt een strategische zet om de aandacht te verleggen. Als de VVD nu toch zo graag over migratie wil praten, laten we dan eens kijken naar het beleid onder de afgelopen kabinetten sinds de VVD aan de macht is.

In 2010 besloot het kabinet dat vluchtelingen de inburgeringscursus bij aankomst zelf moeten betalen. Voorheen werd dit nog door de overheid geregeld en was er een vorm van structuur. Nu is er een wirwar van verschillende aanbieders die vluchtelingen moeilijk kunnen vinden. In 2018 wordt dit besluit teruggedraaid, maar dan is er natuurlijk al veel schade aangericht.

In 2013 werd een kinderpardon ingevoerd, wat op zich goed leek, maar helaas bleken de voorwaarden na een paar jaar zo streng dat bijna alle aanvragen werden afgewezen. Het meest absurde punt hierbij is het meewerkcriterium, wat inhoudt dat een vluchteling alles in het werk moet hebben gesteld om terug te keren naar het land van herkomst.

In 2015 wordt er fors bezuinigd op de bed bad en brood regeling. Het aantal locaties wordt teruggebracht van 25 naar 6. Eigenlijk wilde de VVD dit nog verder terugbrengen, maar dit ging zelfs de EU te ver en daarom moest er een soort schijn van opvang blijven.

Dan zijn er nog vele andere zaken. Te denken valt aan het afschaffen van rechtsbijstand, het afschaffen van dubbele nationaliteit, het onmogelijk maken voor vluchtelingen om direct aan het werk te gaan of het vervallen van allerlei uitkeringen de eerste 2 jaar. Dan heb ik het nog niet eens over de zogenaamde vluchtelingendeals die Nederland met de EU heeft gesloten om mensen praktisch op te sluiten in kampen zonder toekomstperspectief.

Kortom, de afgelopen 13 jaar heeft de VVD ook op dit punt een ravage aangericht. Als ze hier zo graag over willen praten, laten we het dan hebben over al deze maatregelen en het onrecht dat mensen is aangedaan en nog steeds wordt aangedaan.