Naar de inhoud
Banner

ROOD Statement Palestina

Nieuwsbericht6 maart 2024

ROOD

ROOD heeft als organisatie recentelijk een duidelijke positie ingenomen over het conflict in Palestina. ROOD verwerpt het idee van het zionisme. Zionisme is een ideologie die streeft naar het creëren van een joods religieus thuisland, op de plek van het huidige en historische Palestina, ten koste van de inheemse bevolking. Het is een nationalistisch en koloniaal project dat geworteld is in nationalistische mythes en ideeën van westerse superioriteit. Het zionisme gebruikt vergelijkbare argumenten om hun acties te verantwoorden als veel andere veroverende landen in de geschiedenis. Argumenten zoals ‘beschaving brengen aan een onbewoond land’ zoals de VS dat propagandeert over hun eigen geschiedenis. Dit terwijl Palestina voor de Nakba een historisch en rijk, ontwikkeld dichtbevolkt land was. Ook worden er dubieuze claims gemaakt over eeuwenoude geschiedenis om veroveringen te verantwoorden, zoals nu ook door Rusland wordt gedaan bij Oekraïne.

Historisch werd het zionisme door Europa uit eigenbelang, maar ook door links uit schuldgevoel gesteund. Op deze manier werd geprobeerd een oplossing te bieden voor het historische en helaas blijvende antisemitisme waar het Joodse volk aan onderhevig is. Zionisme is echter geen oplossing voor het aanhoudende antisemitisme. De acties van Israël hebben het juist aangewakkerd en in stand gehouden. Wat het zionisme in de praktijk wil bereiken, is Joodse mensen verwijderen uit de klassenstrijd in de landen waar zij vandaan komen, ze verwijderen uit de antiracismestrijd, en hen medeplichtig maken aan de onderdrukking van het Palestijnse volk. Het wil hen een wapen in de handen van het westerse imperialisme maken, in het bijzonder van de Verenigde Staten, maar ook van Europese landen zoals Nederland. De Israëlische staat wordt door deze imperialistische machten gesteund als uitvalsbasis in het Midden-Oosten, uit geopolitiek belang.

In de praktijk is het zionisme een eindeloze reeks aan verschrikkingen geweest. Het heeft geleid tot de verdrijving van mensen uit gebieden waar zij en hun voorouders al millennia wonen. Het heeft geleid tot roof van eigendom, oorlog en genocide, ondanks decennia aan diplomatieke pogingen tot vrede.

Als ROOD zien wij dan ook geen oplossing in het behoud van de huidige situatie. We zien ook geen heil in een zogenaamde “tweestatenoplossing”. Daarom zien wij alleen een oplossing voor het conflict in het stichten van één Palestijnse staat, van de rivier tot de zee. Een staat met gelijke rechten voor iedereen, en herstel van het aangedane historisch onrecht. Hierin zullen zowel de niet-Palestijnse als Palestijnse inwoners samen op daadwerkelijk gelijke voet kunnen leven. Dit zal niet met diplomatie bereikt kunnen worden, omdat de zittende heersers geen belang hebben bij deze oplossing. De enige manier om dit te realiseren is als er gezamenlijk revolutionair wordt opgetreden door de massa’s, in zowel de huidige Palestijnse gebieden als de bezette gebieden.

Totdat deze éénstaatoplossing gerealiseerd is zullen wij ook de bevrijdingsstrijd van het Palestijnse volk steunen, ook wanneer die strijd wordt gevoerd onder leiderschap van burgerlijke of niet-socialistische elementen of organisaties die niet willen breken met het kapitalisme. Hierbij behouden we uiteraard onze socialistische uitgangspunten. Ook behouden wij de internationalistische plicht om kritiek te leveren in het belang van de strijd. De Palestijnen kunnen niet wachten tot de perfecte leiding daar het voortouw neemt in hun strijd tegen de genocide op hun eigen volk. Toch kan de bevrijdingsstrijd van het Palestijnse volk alleen slagen als die definitief met het imperialisme afrekent, een socialistische revolutie wordt, en steun ontvangt van de revolutionaire massa’s uit de omringende landen.

Wij willen als ROOD de bevrijdingsstrijd van de Palestijnen ook praktisch ondersteunen. Israël is zeer afhankelijk van financiële en militaire steun vanuit het Westen en in het bijzonder de VS. Daarom hebben wij hier in het Westen een goede positie om de stabiliteit van het Israëlische regime te helpen ondermijnen. Dat kan op politiek vlak, maar ook door middel van culturele strijd en op economisch vlak. Op deze manier kunnen wij de situatie wel beïnvloeden. We kunnen hiermee het Palestijnse volk een betere positie geven om zich te verweren tegen het zionistische kolonialisme en de genocide die tegen hen wordt gevoerd. ROOD zal zich blijven inzetten voor de Palestijnse bevrijdingsbeweging. We doen dit bijvoorbeeld door mee te helpen met protesten, sit-ins, agitatie tegen wapenfabrikanten en boycotcampagnes op universiteiten. We roepen iedereen op om ons daarin te vergezellen om zo de Israëlische staat te verzwakken en Palestina te bevrijden van kolonialisme en genocide.