Naar de inhoud
Banner

ROOD-ledenvergadering: veel plannen voor 2024

Nieuwsbericht4 december 2023

ROOD

Op zaterdag 25 november 2023 kwamen ROOD-leden vanuit het hele land samen in Arnhem voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV stond in het teken van het jaarplan voor 2024, de verkiezingen van aanvullende bestuursleden en een aantal andere politieke discussies. In een periode waarin ROOD sterk aan het groeien is, heeft de ALV ambitieuze plannen gemaakt voor het volgende jaar. Samen gaan we strijden voor de verwezenlijking van die plannen!

Jaarplan

Elk jaar stelt ROOD in november een jaarplan vast, waarin wordt beschreven wat we het komende jaar gaan doen. Met de gemaakte plannen gaan het ROOD-bestuur en de lokale ROOD-groepen vervolgens aan de slag. Dit jaar staat het jaarplan uitgebreid stil bij het opbouwen van een werking in de sociale bewegingen, zoals de woonbeweging en de klimaatbeweging, en de vakbeweging, waar we als socialistische jongerenorganisatie veel belang aan hechten. Ook bevestigde de ALV in het jaarplan onze focus op partij-in-oprichting de Socialisten in het opbouwen van een onafhankelijke, socialistische partij, wat we onszelf als doel hebben gesteld in ons programma. Lokale ROOD-groepen dragen bij aan het opbouwen van de Socialistenafdeling in hun plaats en we werken nauw samen. ROOD-leden mengen zich ook actief in de discussies die er binnen de Socialisten spelen. Andere thema’s die langskomen in het jaarplan zijn lokaal en landelijk activisme, het diversificeren van ons ledenbestand, onze interne en externe communicatie, scholing van leden, samenwerking met andere organisaties, en onze internationale banden.

Moties en resoluties

Naast het jaarplan besprak de ALV ook een aantal moties en resoluties die door leden werden ingediend. De eerste motie stelde voor om het komende jaar een campagne tegen de monarchie te voeren. Na een discussie over de invulling van het voorstel werd het door de ALV aangenomen. Een resolutie naar aanleiding van de genocide die zich in Gaza voltrekt kon op veel discussie rekenen, met name over mogelijke oplossingen en wat we als socialisten in Nederland moeten doen. Ons standpunt over Israël-Palestina zal de komende tijd verder ontwikkeld worden en naar buiten worden gebracht. Tenslotte discussieerde de ALV over hoe we leden die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de socialistische beweging in het zonnetje kunnen zetten, en nam ze een voorstel aan om hiervoor lintjes uit te reiken.

Bestuursverkiezingen

Het laatste agendapunt van de ALV was het verkiezen van aanvullende bestuursleden. In het landelijk bestuur waren twee vacante posities en we hadden dit keer drie bestuurskandidaten. We zijn blij dat we Wiktor Zegadlo en Marcel Bostelaar mogen verwelkomen in het bestuur.

Op de Algemene Ledenvergadering hebben we veel plannen voor het nieuwe jaar gemaakt. Als ROOD-leden gaan we ons er samen voor inzetten die plannen werkelijkheid te maken!