Naar de inhoud
Banner

Reactionairen niet welkom

Nieuwsbericht6 oktober 2021

ROOD Amsterdam

Recent heeft het ROOD-bestuur een leden-initiatief, voor een stream met de linksige streamer Vaush, gepromoot op de landelijke sociale media. Als ROOD Amsterdam keuren we af dat Vaush überhaupt een platform krijgt binnen ROOD, maar vooral dat het bestuur zonder enig overleg met groepen de naam van onze landelijke organisatie onder deze actie heeft geplaatst. Wij zien deze connectie met Vaush om meerdere redenen als fout; om persoonlijke redenen, om sociale redenen en om democratische redenen.

Vrijwel alle beschuldigingen aan het adres van Vaush die in dit artikel gemaakt worden zijn gedocumenteerd en online beschikbaar: youtube.fandom.com/wiki/vaush heeft bronnen voor de meeste dingen die hier genoemd zijn.

Vaush als reactionair persoon

Vaush is binnen kringen waar hij bekend is controversieel. In het verleden heeft hij meerdere malen het kopen en consumeren van kinderporno verdedigd – en later die steun bevestigd toen hij hiervoor bekritiseerd werd. Hij heeft gepleit voor de legalisatie van zoöfilie, en ga zo maar door. Of hij deze dingen nu echt meent, in het diepst van zijn ziel, is irrelevant. Wat relevant is, is de manier waarop hij gesprekken en debatten aangaat; niet uit een wens om kennis te vergaren, maar om controverse op te wekken.

Vaush heeft aantoonbaar grensoverschrijdend gedrag getoond tegenover vrouwen in de sociale kringen waar hij als streamer in draaide/draait. Vaush is meerdere malen, met wisselende mate van bewijs, beschuldigd van pedofiel gedrag door verschillende mensen. Dit gaat gepaard met meerdere opmerkingen die hij gemaakt heeft over de age of consent, de leeftijd waarop iemand wettelijk toestemming mag geven om seks te hebben.

Vaush als onveilige sfeermaker

Als debat-streamer verdient Vaush zijn brood met het ‘ownen’ van zijn politieke tegenstanders. Als iemand wier groeiende viewership afhankelijk is van controverse, heeft hij best veel van die tegenstanders. Bij de ‘debatten’ die hij met deze tegenstanders voert laat hij zich niet sturen door regels van fatsoen of door basale menselijke compassie. Zo zei hij in een debat met twee fascisten een racistisch scheldwoord (het ‘n-woord’) om hen te choqueren, en had hij een scala aan validistische en transfobische beledigingen om rond te schreeuwen over online LHBT+-activisten. Hij scheldt geregeld zijn tegenstanders in gesprekken uit (ook wanneer ze binnen de linkse beweging opduiken).

Of je nu gelooft dat Vaush een racist of een transfoob is – beweringen die je met een redelijke basis zou kunnen doen – het is niet te ontkennen dat hij een extreem vijandige sfeer creëert tegenover mensen die het niet met hem eens zijn. Dit maakt dat de verdediging van het ROOD/Vaush-evenement, namelijk dat leden die het oneens zijn met zijn aanwezigheid maar naar het evenement moeten om kritisch te zijn, niet echt opgaat. Mensen die in het verleden door Vaush belachelijk zijn gemaakt in zijn streams vragen om zijn pesterijen te riskeren met hun ROOD-kameraden als publiek, is wreed en onredelijk.

De Vaush-stream als ondemocratisch besluit

Het besluit om Vaush een platform te geven en te promoten voor onze duizend leden is niet door de ledenbasis van ROOD genomen. Het is een plan dat door een lid van ROOD Zwolle is bedacht en geregeld, en vervolgens in de ROOD-groep uit Zwolle naar het landelijke bestuur is gestuurd. Het bestuur heeft toen, zonder wie dan ook te raadplegen, de promotie voor het event met het logo van ROOD op de social media-kanalen gezet. Natuurlijk moet het aan het bestuur vrij staan om de dagelijkse gang van zaken uit te voeren, maar controversiële besluiten dienen voorgelegd te worden aan leden. Als het ROOD-bestuur niet wist dat Vaush controversieel was, hebben ze zichzelf kwalijk slecht geïnformeerd. Als het bestuur dat wel wist, en besloten heeft het besluit/evenement niet uit te stellen tot een legitieme ledenraadpleging, hebben ze kwalijk ondemocratisch gehandeld. Geen van deze twee opties reflecteert goed op het bestuur of hun keuze.

Wat nu?

Het liefst zouden we zien dat al onze kameraden inzien dat Vaush een bron van reactionaire en mensonterende ideeën is, en tot de juiste beslissing komen om Vaush geen platform te geven voor al onze leden. We roepen het bestuur ook op om de stream met Vaush ten minste uit te stellen tot een ALV erover heeft kunnen stemmen, en het liefst nog helemaal af te blazen.

Verder willen we een alternatief bieden voor leden die in de context van deze gebeurtenis – deels terecht – hameren op het belang van het vrijelijk uitwisselen van ideeën: een politiek café over Vaush zijn ideologie, georganiseerd door ROOD, zonder Vaush erbij. Zo kunnen alle ROOD-leden vrij van de angst voor een onprettige sfeer, pesterijen en scheldwoorden hun mening uiten over de ideologische positie van Vaush als linkse theoreticus.

We kunnen de linkse beweging zeker versterken door reactionaire ideeën te bespreken, te analyseren en te weerleggen – niet door reactionairen in ons midden uit te nodigen en hen de spotlight te geven.

Een door omstandigheden noodzakelijk anoniem ROOD-lid

Dit artikel is in opdracht van het wekelijkse ROOD Amsterdam-overleg geschreven en door dit overleg goedgekeurd.