Naar de inhoud
Banner

Analyseren en Organiseren!!!

Nieuwsbericht23 december 2023

ROOD Nijmegen

Na de verkiezingsuitslag zien we dat er voor links nog veel te winnen valt. Hoewel deze uitslag voor velen pijnlijk zal zijn, is dit niet het moment om bij de pakken neer te gaan zitten. We moeten dit zien als een teken dat er in Nederland nog veel werk aan de winkel is voor links. In Nijmegen zijn er meerdere organisaties die zich bezighouden met de versterking van de linkse beweging. Deze zijn te onderscheiden in twee groepen. De eerste groep bestaat uit activistische belangenorganisaties die zich bezighouden met een specifiek onderwerp. Voorbeelden hiervan zijn Extinction Rebellion, die zich bezighoudt met klimaat, Jan10, die zich voornamelijk bezighoudt met het belang van wonen en dakloosheid, en Nijmegen for Palestine, die zich met de belangen van Palestina bezighoudt. Het tweede type organisaties is vaak meer breed. Voorbeelden hiervan zijn politieke partijen zoals BIJ1, die deze activistische belangen proberen te formuleren op parlementair niveau. Of onze organisatie, ROOD, die zich bezighoudt met een bredere analyse van de problemen die we zien en tegelijkertijd actief probeert te zijn binnen de activistische beweging. Wat we dus zien is dat er veel groepen zijn die zich bezighouden met linkse belangen binnen Nijmegen. Wij raadden het ook zeker aan om je bij deze groepen aan te sluiten of ze te steunen. Omdat wij binnen ROOD vaak een bredere analyse proberen te stellen, willen wij een breder bewustzijn cultiveren binnen de linkse beweging, met een duidelijke invalshoek. Er is namelijk een reden waarom al deze belangen onder links vallen. Al deze problemen kunnen namelijk direct gelinkt worden aan het kapitalisme. Neem bijvoorbeeld het klimaat. We zien dat het kapitalisme er keer op keer niet in slaagt de grote vervuilers aan banden te leggen. Er moet daarom een economie worden opgesteld, die geleid wordt door de mensen, voor de mensen.Dat is direct in tegenstelling tot de vrije markt, want de vrije markt dient slechts het grootkapitaal. Of neem de huidige woningmarkt. Het probleem is dat huizen niet gemaakt worden voor werkende mensen, maar voor huisjesmelkers en speculanten, die van wonen een luxegoed willen maken. Dit zorgt voor hoge huur en onnodige leegstand. Of kijk naar de situatie in Palestina. Dit is een duidelijk voorbeeld van westers imperialisme, dat hand in hand gaat met het kapitalisme. Het westen steunt Israël niet omdat ze Israël zo belangrijk vinden, maar omdat Israël ervoor zorgt dat het westen meer economische druk kan uitoefenen in het Midden-Oosten. Door deze problemen te zien als symptomen van een groter probleem, namelijk het kapitalisme, stellen we een bredere analyse. Een bredere analyse is nodig als we deze problemen als links aan willen pakken. Deze analyse zal echter niet voor iedereen exact hetzelfde zijn. Daarom is het van belang om samen de discussie aan te gaan. Daarom de oproep om hier meer naar toe te werken, zowel aan activisten, zodat we meer van elkaar kunnen leren, en aan zij die niet activistisch ingesteld zijn, zodat ook in huiselijke en vriendelijke kring de grote problematiek een onderwerp van discussie wordt. Vanuit ROOD weten wij dat een gezonde discussie cultuur van groot belang is. Daarom geloven wij ook dat het van belang is om dit binnen de gehele activistische beweging te cultiveren voor meer opening naar elkaar zodat we misschien zelfs kunnen werken naar meer vereniging binnen de linkse beweging.