Naar de inhoud
Banner

Tegen tot 2045 gas verstoken in Nijmegen? Onderteken het referendum!

Nieuwsbericht13 maart 2024

ROOD Nijmegen

Binnenkort gaat de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan van de kanaalhavens bespreken. ENGIE, een groot energiebedrijf, wil daar op de plek van de oude kolencentrale een nieuwe hybride aardgas/waterstofcentrale bouwen. Een slecht plan zolang er geen strenge eisen worden gesteld. Onderteken daarom het referendum!

Om het teveel aan zonne- en windenergie te kunnen gebruiken op de momenten dat er minder stroom beschikbaar is, moet het kunnen worden opgeslagen. Daarvoor zijn waterstofcentrales essentieel. Zij kunnen, door middel van de omzetting van water tot waterstof, energie ‘opslaan’. Dit wordt steeds belangrijker naarmate er meer zonne- en windenergie is, en minder fossiele centrales om de pieken en dalen op te kunnen vangen.

Dus alhoewel een energiecentrale nodig is, is het huidige plan totaal ontoereikend. ENGIE krijgt namelijk toestemming om tot en met 2045 gas te verstoken in deze centrale. Dat is natuurlijk veel te lang. Het is wel de bedoeling dat er al eerder op waterstof wordt overgestapt, maar zonder dat daar bindende afspraken over zijn is dat een wassen neus. Grote energiebedrijven maken al jaren gebruik van dit soort vage beloftes om de energietransitie verder en verder uit te stellen. Ze blijven doorgaan met het verbranden van fossiele brandstoffen, en stellen de energietransitie uit om over de ruggen van onze natuur recordwinsten uit te delen aan aandeelhouders. De gigantische schade van klimaatverandering is geen deel van hun berekeningen. Daar mogen de werkenden maar voor betalen. Intussen krijgt diezelfde werkende klasse te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zoals stijgende voedselprijzen en dodelijk extreem weer, terwijl aandeelhouders de dans met gemak ontspringen.

Als ROOD Nijmegen steunen we daarom de actiegroep Tegengas. Deze heeft een referendum aangevraagd om de bouw van de centrale tegen te houden. Daarvoor zijn al meer dan duizend handtekeningen opgehaald. Dat zijn er ruim genoeg voor de eerste aanvraag, maar in februari zijn er nog eens 4000 nodig. Daarbij moeten mensen die het eerste verzoek al hebben ondertekend nog een keer tekenen. Op https://www.tegengasnijmegen.nl/ kan je het verzoek ondertekenen zodra de verzamelperiode begint.