Naar de inhoud
Banner

SPH: een wolf in schaapskleren

Nieuwsbericht13 maart 2024

ROOD Nijmegen

Iedereen die huurt bij SSH& is zich bewust van de vele problemen die er spelen. Een jarenlange plaag van bedwantsen op Hoogeveldt, verouderde en verwaarloosde panden door heel Nijmegen en Arnhem, energielabels die zo laag dalen als E, en natuurlijk überhaupt een gierend woningtekort dat SSH& met haar lotingsysteem probeert te verhullen. Als kers op de taart doet SSH& alsof er een organisatie is die voor onze belangen als huurders opkomt: SPH, de Stichting Platform Huurdersbelangen.

Met het woord ‘huurdersbelangen’ in de naam lijkt SPH op eerste gezicht een sterke, strijdbare bond. Niets is echter minder waar. SPH strijd namelijk alleen maar om een schijn van vertegenwoordiging in stand te houden. Dit is duidelijk te zien aan de manier waarop SPH opereert: op een zeer ondemocratische wijze. Mocht een huurder namelijk zijn belabberde situatie zat zijn, is er slechts één (1!) vergadering per jaar waar hij bij kan aansluiten om zijn onvrede te uiten en wie zich actief wil inzetten voor de organisatie moet daarvoor solliciteren. Verder noemt SSH& SPH op haar website steevast “onze huurdersorganisatie” en maakt SPH gebruik van kantoorruimte in een SSH&-pand. Hoewel lastig na te gaan is hoe ver de officiële invloed van SSH& op SPH reikt, is het zo klaar als een klontje dat SPH niet onafhankelijk van SSH& opereert. SPH kan zich daarom nooit daadwerkelijk hard maken voor de belangen van SSH&-huurders.

SPH is daarom een schoolvoorbeeld van een gele bond. Deze term komt uit de arbeidersbeweging: het betekent dat een organisatie doet alsof zij zich inzet voor de belangen van arbeiders, maar in werkelijkheid deels of zelfs totaal onder invloed staat van de werkgever. Gele bonden hebben niet daadwerkelijk als doel om op te komen voor de belangen van hun leden, maar proberen onvrede te sussen en verzet tegen onrechtmatigheden de kop in te drukken.

Er moet een onafhankelijke huurdersbond komen die werkelijk opkomt voor de belangen van SSH&-bewoners. De taak is aan ons om die te bouwen. Wil jij meehelpen met het organiseren van die onafhankelijke bond? Mail dan naar nijmegen@roodjongeren.nl.