Naar de inhoud
Banner

Over de stream met Vaush en het geven van een platform

ROOD·13 oktober 2021

Nieuwsbericht·ROOD·13 oktober 2021

Op 1 oktober hebben we aangekondigd een evenement te doen met streamer Vaush. Dit stuitte op veel weerstand op sociale media en heeft geleid tot twee ingezonden stukken en een bericht van ROOD Amsterdam. We vinden het nodig om als bestuur uit te leggen hoe we tot het besluit zijn gekomen, in te gaan op de kritiek en uiteen te zetten waarom het volgens ons gerechtvaardigd is het evenement door te laten gaan.

Wat is er gebeurd?

Recent zijn we benaderd door een ROOD-lid die contact had opgenomen met de streamer Vaush voor een evenement met ROOD. Een groot deel van het bestuur was daarvoor niet op de hoogte van Vaush en zijn streams. Wel wisten we dat hij qua ideeën zeker niet overeenkomt met ons en soms rare uitspraken deed, hoewel we onbekend waren met de punten waar leden bezwaar tegen maken. Uiteindelijk was de afweging om het ook landelijk te ondersteunen en promoten als het evenement op zijn kanalen gestreamd zou worden, zodat we zijn publiek van jonge linkse kijkers bekend kunnen maken met de ideeën van ROOD. Daarop volgde een post op onze sociale media waarbij we Vaush aankondigden als ‘Mystery Guest internetbekendheid’. Als we bekend waren geweest met zijn controversiële uitspraken hadden we dat anders gedaan. Nu gaf de promotie erg de indruk dat wij hem een toffe internetbekendheid vinden in plaats van dat we zijn stream als platform voor ROOD willen benutten.

De uitspraken van Vaush en het geven van een platform

De aankondiging leidde tot ophef en weerstand. Zo wordt een fragment waarin Vaush groepen trans personen beschrijft als ‘subhuman’ en geestelijk gestoord onder andere in dit stuk aangehaald als reden om het evenement af te blazen omdat het een signaal zou geven dat dit acceptabel is. Wat ons betreft zijn dit soort uitspraken onacceptabel. In het concept-programma van ROOD stellen we ons de emancipatie van de mensheid als geheel ten doel: dat betekent ook gemarginaliseerde groepen zoals trans mensen. Uitspraken zoals die van Vaush staan daar recht tegenover en moeten we bestrijden.

Waar we van mening verschillen met degenen die het willen afblazen in de ingezonden stukken is hoe we dat soort ideeën moeten bestrijden. Als socialisten en daarom ook democraten is het onze taak om de meerderheid van de bevolking te overtuigen. Op dit moment is de socialistische beweging klein en houdt een meerderheid van de bevolking er pro-kapitalistische en/of reactionaire ideeën op na, ook op sociale kwesties als feminisme, antiracisme en LHBTI-emancipatie. Deze ideeën zijn vaak actief schadelijk voor kameraden van gemarginaliseerde groepen. Toch zien wij het als onze taak om deze mensen te winnen voor het socialisme en het gesprek met hen aan te gaan over die ideeën. Anders zullen we nooit de meerderheid winnen. 

In zekere zin doen we hetzelfde met de SP. Afgelopen juni hebben we als organisatie besloten om ons te blijven oriënteren op de SP, ondanks dat we het op veel punten oneens zijn. Ook op het gebied van sociale veiligheid voor leden valt er veel te winnen. Desondanks hebben we onze leden opgeroepen om lid te worden/blijven van de SP gezien de rol van die partij in de linkse beweging in Nederland.

Het blijft natuurlijk een afweging wanneer het wel en niet zinnig is om het gesprek aan te gaan. Vaush zelf gaan we waarschijnlijk niet overtuigen, als streamer is hij juist gebaat bij controverse en ‘edgy’ zijn. Tegelijkertijd biedt dit een kans om zijn bijna 400.000 abonnees te bereiken en te introduceren met ROOD en ons gedachtegoed. Daarom vond een meerderheid van het bestuur het uiteindelijk toch waard om dit door te laten gaan. 

Sociale veiligheid in ROOD

Dat de samenleving als geheel doordrongen is met dingen als seksisme, racisme en transfobie betekent dat onze organisatie daar ook niet immuun voor is. Een socialist die in abstracte vorm gelooft in vrouwenemancipaite kan zich nog steeds seksistisch gedragen. Daarom moeten we dat niet alleen buiten ROOD bestrijden maar ook in onze eigen organisatie. Dit is iets waar we ons actief mee bezig houden maar waar nog genoeg te halen valt. We gaan graag met leden in gesprek hoe we dit kunnen verbeteren. 

Daarnaast willen we ons distantiëren van de suggestie dat de enige manier om kritiek te hebben op de standpunten en het uitnodigen van Vaush is door met hem in discussie te gaan op zijn stream. De verschillende ingezonden stukken zijn juist een voorbeeld van hoe je die kritiek kan uiten. We kunnen ons ook voorstellen dat veel mensen niet zitten te wachten om ‘in debat’ te gaan met iemand als Vaush, dat is ook absoluut niet verplicht. 

Ondemocratisch

In het stuk van ROOD Amsterdam wordt gesteld dat het besluit om Vaush uit te nodigen ondemocratisch zou zijn. Als bestuur zijn we gekozen om de vereniging te besturen, en daar hoort het organiseren en promoten van ledenactiviteiten en het uitnodigen van sprekers bij. Het staat ons daarbij vrij om bepaalde zaken te peilen bij contactpersonen, ROOD-groepen of bij een andere bijeenkomst maar de enige ‘legitieme ledenraadpleging’ is de ALV. Het ROOD-bestuur heeft sinds november vorig jaar een hele reeks aan controversiële en ingrijpende besluiten genomen die uiteindelijk tot een fundamentele verandering hebben geleid van politieke jongerenorganisatie van de SP tot aan de onafhankelijke socialistische jongerenorganisatie die we nu zijn. Hiervoor is niet steeds een ALV uitgeroepen. Daarom vinden we het ook niet ondemocratisch om zonder toestemming van de ledenvergadering een spreker uit te nodigen. Wel is het zo dat het iedereen vrij staat om tussen ledenvergaderingen kritiek te uiten en dat we die ook meewegen.

Wat ons betreft is het dus gerechtvaardigd om de stream met Vaush door te laten gaan. Het biedt ons een kans om onze ideeën te verspreiden bij zijn kijkers. Dat betekent niet dat we al zijn uitspraken acceptabel vinden of dat we het eens zijn met zijn ideeën. Juist door het gesprek aan te gaan kunnen we meer mensen overtuigen van een progressieve visie.