Naar de inhoud
Banner

Opruiing: Een risico voor ons allemaal

Ties van den Bogaard·4 april 2022

Inzending·Ties van den Bogaard·4 april 2022

Dit artikel is een ingezonden opiniestuk. De opvattingen zijn daarmee geen officiële standpunten van ROOD en sluiten niet noodzakelijkerwijs aan op de meningen van al onze leden. Leden kunnen opiniestukken indienen door een conceptversie te sturen naar de redactie via redactie@roodjongeren.nl.

Dit opiniestuk is geschreven door ROOD-bestuurslid Ties van den Bogaard. ROOD-leden kunnen opiniestukken en andere publicaties sturen naar info@roodjongeren.nl.

Op zondag 3 april is viruswappie Willem Engel voor de tweede keer gearresteerd. Dit omdat hij de voorwaarden voor zijn vrijlating zou hebben geschonden. Deze ontwikkeling heeft geleid tot veel gejuich en applaus van liberalen en links-liberalen. Hoewel dit een begrijpelijke impuls is, gezien Willem Engel een extreem-rechtse reactionaire zakkenvuller is die zichzelf verrijkt door complottheorieën te verspreiden, zou deze ontwikkeling iedereen die kritiek heeft op de status quo zorgen moeten baren.

Willem Engel, de voorman van viruswaarheid, werd op 16 maart gearresteerd op verdenking van opruiing. Tijdens de coronapandemie zou hij zich daar schuldig aan hebben gemaakt door via social media berichten te verspreiden die anderen zouden aansporen tot het plegen van strafbare feiten. Op voorwaarde dat hij geen uitingen meer zou doen via social media kwam hij, nog steeds in afwachting van zijn proces, vrij. Nadat hij was geïnterviewd door een Youtube-programma voor complotdenkers werd hij weer gearresteerd voor het schenden van de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating. 

De discussie of Engel de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating heeft geschonden lijkt mij een discussie die het bredere punt mist. Of Engel nou volgens de rechter wel of niet mag praten bij een Youtube-programma doet er niet toe voor ons. De veel belangrijkere discussie die hier speelt is of mensen het vrije woord ontnomen zou moeten worden omdat de staat vindt dat zij zich eerder strafbaar hebben uitgelaten.

Als socialisten hebben wij in veel opzichten een mening die direct tegen de regels van de liberale status quo ingaan. Waar de liberale wereldorde eigendom over de productiemiddelen heeft verklaard tot mensenrecht, pleiten wij juist voor het afschaffen van dit recht. Waar de pandjesprinsen succesvol hebben gelobbyd voor een kraakverbod pleiten wij er juist voor om alle mazen in de wet te gebruiken om woonruimte te bemachtigen.

Het vergt weinig verbeelding om te zien dat de overheid dit zal aangrijpen om socialisten aan te klagen voor opruiing. De eerste tekenen hiervan zijn al zichtbaar. Op het anti-racisme protest in Nijmegen van maart kwam de politie voorafgaand aan het protest al even langs om te zeggen dat zij mee zouden luisteren om er zeker van te zijn dat de sprekers zich niet schuldig maken aan opruiing. Uiteraard betekenen dit soort acties niet dat er morgen al socialisten gearresteerd zullen worden, maar dit laat wel zien dat de overheid hiertoe in staat is. Zeker als de socialistische beweging groter wordt en een directere dreiging gaat vormen voor de liberale status quo.

Vanuit dit perspectief moet de arrestatie van Engel gezien worden. Dat Engel een extreemrechtse reactionair is doet niet af aan het feit dat dit een precedent schept dat nu gebruikt wordt tegen wappies, maar later minimaal net zo stevig gebruikt kan worden tegen de linkse beweging. Niet alleen zal de staat linkse mensen kunnen vervolgen voor uitingen die zich sterk afzetten tegen de status quo. Ze kunnen hiermee ook deze mensen monddood maken door hen tijdens hun proces, wat maanden en maanden kan duren, te verbieden hun mening te uiten. 

De geschiedenis van de linkse beweging leert ons dat de staat niet bang is geweld en wetgeving te gebruiken tegen ons. Of het nou directe onderdrukking van linkse mensen is of een juridisch precedent dat kan leiden tot het monddood maken van mensen die de status quo in twijfel trekken. Elke inbreuk op onze mogelijkheden om mensen te organiseren voor het socialisme is een aanval op ons allemaal.