Naar de inhoud
Banner

Centrale taak voor socialisten nu: het opbouwen van oppositie, kritische stemoproep BIJ1

Nieuwsbericht15 november 2023

ROOD

Gezamenlijke verklaring ROOD, socialistische jongeren en de Socialisten.

Decennialang wordt de Nederlandse politiek gedomineerd door (neo)liberale ideologie. Een politieke ideologie die door afbraak van collectieve voorzieningen, loonmatiging en marktwerking gecombineerd met een steeds restrictiever asiel- en migratiebeleid, de positie van de arbeidersklasse heeft verzwakt en de winsten van het kapitaal vergroot. Door actief deel uit te maken van regeringen die deze ideologie als uitgangspunt hadden, heeft links het vertrouwen van een groot deel van de arbeidersklasse verloren. De grootste dreun die links moest verduren kwam na het kabinet-Rutte–Asscher, en zes jaar later dreunt deze nederlaag door. Natuurlijk zijn we blij met het einde van het tijdperk-Rutte, maar we moeten ook realistisch zijn: onder de huidige electorale verhoudingen is het streven naar regeringsdeelname hét recept voor de volgende teleurstelling, een recept dat Groenlinks/PvdA ons juist probeert te verkopen. De centrale taak voor socialisten is de opbouw van oppositie tegen de heersende ideologie. Alleen zo kunnen we het vertrouwen van de arbeidersklasse stapje voor stapje herstellen.

De Socialisten is nog een organisatie in opbouw, nog zonder een uitgewerkt beginselprogramma. Ook zijn we van mening dat we nog onvoldoende werking in de sociale bewegingen en arbeidersbeweging hebben. We hebben dus bewust gekozen om niet aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november mee te doen. Verkiezingen zijn en blijven een belangrijke graadmeter voor de politieke ontwikkelingen. We roepen op tot een kritische stem op BIJ1, waar ROOD-lid Joana Zandee op nummer 10 kandidaat staat. BIJ1 durft de illusie van de ‘noodzaak’ van regeringsdeelname te doorbreken, is niet bang om de Palestijnse bevrijdingsstrijd te steunen, en is antikapitalistisch. Een kritische stem, vanwege de verschillende verbeterpunten: de gebrekkige interne democratie, klasse-onafhankelijke politiek niet als basis nemen, inconsistenties ten aanzien van internationalisme en gebrekkige werking, net als de Socialisten zelf, in de arbeidersbeweging, maar het grote belang hiervan ook niet echt inzien. Ondanks deze minpunten zijn ROOD en de Socialisten overtuigd dat een BIJ1 een progressieve kracht is in de klassenstrijd. Daarom roepen we op om op 22 november BIJ1 te stemmen.