Naar de inhoud
Banner

De Bode Arnhem: Kraken: Een noodzakelijk onderdeel voor sociale gerechtigheid in Arnhem.

Inzending25 mei 2023

ROOD Arnhem

Dit artikel is een ingezonden opiniestuk. De opvattingen zijn daarmee geen officiƫle standpunten van ROOD en sluiten niet noodzakelijkerwijs aan op de meningen van al onze leden. Leden kunnen opiniestukken indienen door een conceptversie te sturen naar de redactie via redactie@roodjongeren.nl.

Dit artikel is gepubliceerd in de mei editie van De Bode Arnhem. Wil je meer lezen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

In de afgelopen decennia is kraken in Arnhem en de rest van Nederland steeds meer weggezet als een misdaad. Wetgeving heeft het voor krakers moeilijker gemaakt om leegstaande gebouwen te betreden en deze om te vormen tot huisvesting of plekken van sociaal belang, zoals vrijplaatsen of andere plekken voor jongeren. Echter, als we kijken naar de huidige wooncrisis in Arnhem, is het tijd om het debat te heropenen en te pleiten voor de herlegalisering van kraken als een onderdeel voor sociale gerechtigheid. De wooncrisis heeft ervoor gezorgd dat betaalbare huisvesting een schaars tot onvindbaar is geworden in Arnhem. Veel gebouwen staan leeg, terwijl mensen dringend behoefte hebben aan onderdak. Kraken kan een tijdelijke tot permanente oplossing bieden door leegstaande panden te benutten en deze te veranderen in woonplekken voor mensen die anders dakloos zouden zijn.

Kraken is niet alleen een reactie op de wooncrisis, maar ook een politiek statement. Het wijst namelijk ook op de ongelijke verdeling van bezittingen. Het herinnert ons eraan dat huisvesting een basisbehoefte is en geen bron van winstmaximalisatie voor een kleine elite. Het legaliseren van kraken zou een aantal voordelen hebben. Ten eerste zou het leegstandsprobleem aangepakt worden door de herbestemming van verwaarloosde gebouwen. Dit zou niet alleen zorgen voor meer betaalbare huisvesting, maar ook voor een levendige gemeenschap en het behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast kan kraken dienen als een krachtig instrument om druk uit te oefenen op de overheid en vastgoedeigenaren om actie te ondernemen. Het geeft een signaal dat het huidige beleid tekortschiet en dat er behoefte is aan structurele veranderingen op het gebied van huisvesting. Het herlegaliseren van kraken kan een belangrijk onderdeel zijn in de strijd voor sociale gerechtigheid in Arnhem. Het is tijd om de discussie aan te gaan en te zoeken naar creatieve oplossingen die de behoeften van de gemeenschap vooropstellen en zorgen voor een rechtvaardige verdeling van huisvesting. Elke stap is een stap, wet of geen wet, kraken gaat door!