Naar de inhoud
Banner

Klimaatactivisten in de nacht gearresteerd wegens weerstand tegen de staat

Nieuwsbericht17 mei 2023

ROOD Nijmegen

Klimaatactivisten in de nacht gearresteerd wegens weerstand tegen de staat

Voordat de A12 werd geblokkeerd door Extinction Rebellion (XR) op 28 januari, werden zes XR-activisten uit bed gelicht vanwege het oproepen tot een ‘’gevaarlijk(e) en ontwrichtend(e)’’ blokkade. Dit proactief arresteren om de schijnbare rust en vrede in de samenleving te behouden is een prachtig staatswapen om burgerlijke ongehoorzaamheid te verzwakken op de lange termijn.

Deze keer had het een positief effect voor de aandacht voor de A12 blokkade, XR zelf geeft aan erg tevreden te zijn over de opkomst. Het is echter goed mogelijk dat dit politieoptreden op de lange termijn activisten zal afschrikken waardoor acties minder vaak en minder intens zullen gebeuren.

Daarnaast zal deze escalatie van staatsgeweld enkel toenemen als de progressieve en/of socialistische beweging prominenter worden. Historisch zijn hiervoor talloze voorbeelden te vinden. Zo werd de groeiende Socialistische Arbeiders Partij Duitsland verboden in de 19de eeuw, werden de vakbonden in de Verenigde Staten agressief vervolgd tot de jaren 70 en werd een deel van de 1903 spoorwegstakingen door het leger gebroken.

De hedendaagse klimaatacties zijn niet officieel antikapitalistisch, maar toch wordt versterking van staatsgeweld gebruikt om deze acties te verzwakken. Om klimaatverandering tegen te gaan moet het economische systeem grotendeels worden gepland onder de controle van de mensheid als geheel in plaats van een paar individuele kapitaaleigenaren. Deze implicatie wordt door de staat begrepen, ook al lijkt Extinction Rebellion het zelf niet te snappen. De strategie om non-politiek te zijn en alleen maar op klimaatverandering te richten is dus gebrekkig. Het zorgt ervoor dat de oplossingen voor klimaatverandering die je kunt geven ‘’apolitiek’’ moeten zijn, zonder dat het leidt tot een vermindering van staatsgeweld tegen klimaatacties.

Om het klimaatprobleem en ook dit chronische politiegeweld ooit te doen stoppen is het noodzakelijk om duidelijk te zijn over het probleem - het globale kapitalisme dat ongepland fossiele brandstoffen uitstoot voor productie - en de oplossing - het plannen van de economie onder de democratische controle van de bevolking. Enkel een beweging die het totale plaatje schetst heeft de kans om stevig overeind te blijven staan wanneer ze hardhandig door de politie worden aangepakt. Zo’n beweging verwacht het namelijk al.

Dit is een artikel uit de muurkrant van ROOD-Nijmegen