Naar de inhoud
Banner

Iedereen vrij op Ketikoti!

Nieuwsbericht1 juli 2024

ROOD

1 juli is een dag van bevrijding. Wij vieren de afschaffing van de slavernij. De naam van deze feestdag, Ketik, vertaalt vrij letterlijk naar “ketenen gebroken”. Als ROOD willen we benadrukken hoe belangrijk het is om 1 juli te zien als een feestdag. Ketikoti heeft een belangrijke betekenis voor veel Surinaamse Nederlanders, wier families jarenlang moesten zwoegen onder de slavernij. De dag is een viering, maar duidt ook op een strijd die iedereen aangaat.

Op deze dag in 1863 werd, onder druk van antislavernijbeweging, de wet ingevoerd die tien jaar later duizenden mensen in Curaçao en Suriname bevrijdde van slavernij. Dankzij deze beweging werd er een gigantische stap gezet richting de bevrijding van de koloniale ketens. Nederland was hierbij het laatste Europese land dat ingaf op de wet en deze nasleep wortelt zich nog diep in de huidige liberale staat.

De afschaffing van de slavernij is een belangrijk onderdeel van de emancipatie van tot slaaf gemaakten en hun nazaten. Met Ketikoti als nationale feestdag maken we duidelijk dat we dit koloniale verleden niet onder het tapijt vegen. Deze strijd blijft relevant en toont ons de inzichten en daarbij de noodzaak om op te komen voor rechtvaardigheid.

Mensen van kleur worden nog disproportioneel geraakt door het kapitalisme en haar effecten, waarbij racisme en het idee van witte suprematie deze uitbuiting faciliteren. ROOD wil zich inzetten voor de bevrijding van de gehele mensheid van het kapitalisme. Deze strijd kan alleen gevoerd worden uit solidariteit, waarbij hedendaags racisme in de Nederlandse samenleving en in de mondiale politiek erkend wordt.

Deze solidariteit is ook internationaal, kijkend naar blijvende koloniale structuren die de Nederlandse staat in stand houden. Het begrijpen van het koloniale verleden is hier daarom onlosmakelijk mee verbonden. Door van Ketikoti een vrije dag te maken zouden we dat bewustzijn versterken en tegelijkertijd de positie van door slavernij onderdrukte gemeenschappen erkennen.

Laten we Ketikoti daarom serieus nemen als feestdag. Als ROOD roepen wij op:

  • Maak van Ketikoti een nationale feestdag waarop iedereen vrij is.
  • Bezoek en steun Ketikoti-evenementen.
  • Beëindig alle vormen van slavernij en steun de historische en hedendaagse strijd hiertegen.