Naar de inhoud
Banner

Gezamenlijke verklaring terugtrekking uit het afdelingsbestuur van de Amsterdamse afdeling van de SP

Nieuwsbericht30 november 2021

ROOD Amsterdam

Beste kameraden, bestuursgenoten, en andere geïnteresseerden: bij deze kondigen de drie ondergetekenden aan met directe ingang op de datum van publicatie (30/11/2021) hun deelname aan het afdelingsbestuur van de Socialistische Partij te Amsterdam te beëindigen.

Dit is geen besluit dat over één nacht ijs genomen is, noch is het een besluit dat makkelijk gevallen is. We zijn alle drie begonnen aan dit bestuur met de hoop om de SP de goede kant op te richten. Het terugtreden uit dit bestuur, en breder, uit de interne politiek van de SP, is voor ons echter de enige manier om met een rechte rug en een goed geweten uit te kunnen spreken dat wij staan voor een democratisch socialisme. Het is onze analyse, en niet alleen de onze, dat de SP in de afgelopen periode in steeds grotere mate heeft laten zien dat niet democratie, maar sektarische eensgezindheid, het primaire belang is. Dit is geen belang dat wij willen dienen. We snappen dat we hiermee de afdeling in een chaotische periode storten, met de gemeenteraadsverkiezingen en meer tumult in zicht. Toch is dit ons besluit.

Tekenend voor ons zijn de besluiten die gemaakt zijn rond ROOD, een organisatie van wie de ondergetekenden al sinds het begin van hun SP-lidmaatschap onafgebroken lid zijn geweest.
Toch is dit niet het hele verhaal; binnen de SP leeft een sektarische geest die kritiek, of deze nu georganiseerd of niet is, wil uitbannen en alleen het bestaan van verafgoding toestaat in haar eigen rangen. De meest recente voorbeelden van deze overheersende, verstikkende instelling is het besluit om geen sprekers en moties vanuit afdelingen toe te staan op het aankomende landelijke congres. Dit laat, wellicht nog meer dan de gang van zaken rond de verkiezingen van het partijbestuur, zien dat er niet alleen geen kritiek mag zijn in de ogen van het electoraat; ook moet elke mogelijkheid om kritiek überhaupt intern te overwegen geweerd worden.

Geen van ons wil bestuurder zijn van een partij die haar ledenbasis op dergelijke manieren actief tegenwerkt in hun strijd voor democratisch socialisme – een strijd die begint bij een democratische socialistische partij. Ook deelname aan de nieuwe jongerengroep binnen de SP is voor ons geen optie: in deze groep zijn geen democratische structuren te vinden en lijkt voor enige kritiek op de koers geen mogelijkheid te zijn. Onze verdere aanklachten aan het adres van de SP zijn, hoewel interessant en geregeld kostelijk, niet relevant en tot in hoge mate gericht aan het adres van individuen. Wij achten het daarom niet gepast om hierover te schrijven. Als je het gevoel hebt onze kameraad te zijn geweest in onze actieve jaren bij de SP, mag je altijd naar onze individuele ergernissen vragen.

Met dezelfde goede zin en inzet waarmee wij bij de SP, bij ROOD, en in dit afdelingsbestuur zijn gekomen, zullen we nu kijken waar ons individuele en gebundelde kennen en kunnen een effectieve bijdrage kan leveren aan de socialistische beweging. Onder andere zullen we ons richten op de jongerenbeweging ROOD, die we nog altijd koesteren om haar open democratie, de vakbeweging en de academie. Wij zullen ons altijd blijven inzetten voor het opbouwen van een democratisch socialisme – ook nu de SP daar geen thuis meer voor biedt.

Met kameraadschappelijke groeten,
Luc Wiegers, Niels van Leenen, en Ivar Kracht

Op 3 december vindt er een bijeenkomst plaatst voor kritische leden en niet-leden uit Amsterdam. Je kan je aanmelden door in contact te komen met oud afdelingsbestuurslid Carlos (tel: 0639307311, email: cmvaneck2000@gmail.com), of door je op te geven op het volgende formulier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4UiKz7FR_goDWdICVMNJm2CuKKfzGow4sXCldtIcAeB4LtQ/viewform