Naar de inhoud
Banner

GEEN GELD VOOR ZORG, WEL VOOR ISRAËL

Inzending24 mei 2024

Rosa Faucille

Dit artikel is een ingezonden opiniestuk. De opvattingen zijn daarmee geen officiële standpunten van ROOD en sluiten niet noodzakelijkerwijs aan op de meningen van al onze leden. Leden kunnen opiniestukken indienen door een conceptversie te sturen naar de redactie via redactie@roodjongeren.nl.

De hoofdlijnen van het nieuwe regeringsakkoord zijn deze week bekendgemaakt door de onderhandelende partijen, de PVV, VVD, NSC, en BBB. Er is maanden onderhandeld over deze hoofdlijnen. Dat ze zoveel tijd hebben genomen, is niet af te zien aan het document. Vanaf de inleiding is het stuk nauwelijks serieus te nemen. Het lijkt meer op een social media-post dan een serieus overheidsdocument.

Het volgende staat geschreven over de ‘ambities’ van de komende regering:

'Of het nou gaat om bestaanszekerheid, zorg of geld in de portemonnee, of het beschikbaar zijn van voldoende woningen, onze ambitie is groot.'

Het is ironisch dat de onderhandelende partijen deze onderwerpen benadrukken. Uit de rest van het document blijkt duidelijk dat de prioriteiten in werkelijkheid ergens anders liggen. Minder geld voor de zorg, het onderwijs, en de publieke sector, maar wel voor Defensie, en vooral Israël.

Bezuinigingen

Op de eerste pagina van het document is te lezen dat de onderhandelende partijen het eigen risico willen halveren. Echter wordt er in totaal 300 miljoen op de zorg bezuinigd. Extra geld dat nu is weggelegd voor het aantrekken van meer personeel, wordt ook teruggedraaid. De werkloosheidsuitkering (WW) wordt verkort van 24 maanden naar 18. Ook op voorzieningen voor mensen met een beperking wordt bezuinigd.

Al dit geld wordt vrijgemaakt voor het bedrijfsleven en defensie. De politie krijgt een extra 300 miljoen en het budget van Defensie zal worden uitgebreid naar 2.4 miljard om te kunnen voldoen aan de NAVO-eis, die, als gevolg van de imperialistische oorlog in Oekraïne, voor de heersende klasse aan belang heeft gewonnen. Bedrijven zullen geen belasting meer hoeven te betalen bij het terugkopen van hun eigen aandelen: dit gaat 800 miljoen kosten. Grote verbruikers van stroom zullen niet meer extra belast worden. Dit kost 227 miljoen. Belasting in box 2 (aanmerkelijk belang, het in bezit hebben van 25% van de aandelen van een bedrijf, als vorm van inkomen), zal worden verlaagd. Vermogensbelasting in box 3 zal tevens worden verlaagd. Als klap op de vuurpijl is het kabinet van plan om de verhoging van het minimumloon niet door te laten gaan.

Het lijkt erop dat er niet veel terecht is gekomen van de beloften van Wilders. In het PVV-verkiezingsplan is te vinden dat de PVV het minimumloon wil verhogen (dit is één van hun hoofdbeloften), het eigen risico volledig wil afschaffen en meer geld wil investeren in zorgpersoneel. Nu de stemmen binnen zijn, verdwijnen de geplande investeringen van de PVV als sneeuw voor de zon. De leugenachtigheid van het verhaal van de PVV, dat migranten verantwoordelijk zouden zijn voor de gebrekkige sociale zekerheid, is overduidelijk. De regering wil meer geld voor het bedrijfsleven en minder geld voor werkende mensen. Dit wordt gerealiseerd door de zorg en het onderwijs langzaam leeg te zuigen.

Wapens voor Israël

Israël profiteert ook van de investeringen in Defensie. In een militair verdrag tussen Israël en Nederland uit 2021 is te lezen dat Israël belastingvrij wapens in kan kopen van Nederland, zolang dit direct gerelateerd is aan militaire activiteiten. Bijvoorbeeld vliegtuigonderdelen, die Nederland tot voor kort leverde aan Israël. Ook koopt het Nederlandse leger wapensystemen, nachtkijkers en draagbare communicatieapparatuur van Israël. In 2019 heeft de Nederlandse politie grootschalig een tapsysteem bij het Israëlische bedrijf Elbit ingekocht. De Nederlandse overheid wil deze samenwerking graag in stand houden, omdat deze zeer winstgevend is.

Ondanks het feit dat een rechter heeft besloten dat Nederland geen vliegtuigonderdelen meer mag leveren aan Israël, is het kabinet hard aan het werk om een manier te vinden om dit besluit te omzeilen. Er is geen teken te bespeuren dat de toekomstige regering zich zorgen maakt over waar deze wapens voor worden gebruikt. De genocide op Palestijnen door Israel heeft inmiddels al meer dan 30.000 mensen het leven heeft gekost. Tevens worden circa 13.000 Palestijnen vermist.

De grootste partij in het komende kabinet, de PVV, geeft helemaal niets om het leed van de Palestijnen. Dit sentiment kwam op de meest walgelijke manier tot uiting in een uitspraak van Kamerlid Raymond van Roon:

‘De Palestijnen, dat is een nep-volk. Dat heeft nooit bestaan, nu ook niet. Dit is een samenraapsel van Arabieren uit allerlei landen, die dachten dat ze eventjes dat gebied konden overnemen, toen eenmaal de Joden waren begonnen om de zaak te ontwikkelen. Dat is wat er is gebeurd. Het is geen volk, het zal ook geen volk zijn.’

De Roon is niet de eerste de beste die Wilders uit de polder heeft geplukt. De Roon zit al sinds 2006 in de Tweede Kamer! Hij is voorzitter geweest van de commissie van Veiligheid en Justitie, lid van de Provinciale Staten van Zeeland, en hij is voor zijn Kamerlidmaatschap advocaat-generaal geweest in dienst van het Openbaar Ministerie.

Zo’n uitspraak als deze is genocidale opruiing. Het is geschiedvervalsing met het doel om het Palestijnse volk te demoniseren en de gruweldaden die Israël met Nederlandse steun begaat te ‘rechtvaardigen’.

Conclusie

De afgelopen zeven maanden zijn duizenden Nederlanders de straat opgegaan om de genocide in Gaza aan te kaarten, en om druk te zetten op de regering om Israel niet langer te steunen.

Met de PVV als grote regeringspartij zal dit echter een uitdaging worden. Aan de andere kant zullen mensen die op de PVV hebben gestemd, in de hoop dat Wilders hun levensstandaard zou verhogen, mogelijk een illusie armer zijn.

Uiteindelijk is de PVV niet, zoals vaak wordt beweerd, anders dan de ‘gevestigde’ partijen. Wilders presenteert zichzelf als een buitenstaander, die een ander beleid wil realiseren dan de VVD. In feite zet hij de lijn van de VVD door, met hun eindeloze bezuinigingen, racistisch immigratiebeleid, en bezuinigingen op zorg en onderwijs. De zondebokpolitiek leidt de meerderheid van de bevolking af van de werkelijke oorzaak van de dalende levensstandaard.

De oorzaak is eigenlijk de constante aanval van de kapitalisten, en hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer zoals de PVV, op elke vorm van zekerheid voor arbeiders. De kapitalisten willen dat dat geld wordt aangewend in hun eigen klassenbelang.

Het is hoog tijd dat de Nederlandse werkende klasse zich realiseert dat dit niet in haar belang is. Ze moet geen verandering verwachten van de politici en Den Haag. Ze moet zelf in verzet komen.

Laat dit het begin zijn van een nieuwe strijdbare periode, waar met woord en daad tegenmacht wordt opgebouwd ten opzichte van Den Haag.