Naar de inhoud
Banner

Feitenrelaas: politiegeweld op de woonopstand in Rotterdam.

Inzending4 november 2021

Een anoniem ROOD lid

Dit artikel is een ingezonden opiniestuk. De opvattingen zijn daarmee geen officiële standpunten van ROOD en sluiten niet noodzakelijkerwijs aan op de meningen van al onze leden. Leden kunnen opiniestukken indienen door een conceptversie te sturen naar de redactie via redactie@roodjongeren.nl.

Tijdens de Woonopstand van 17 oktober greep de Rotterdamse politie hardhandig in tegen het demonstratierecht en kregen vreedzame demonstranten te maken met politiegeweld. Gisteravond was daar een demonstratie tegen, waar ROOD ook aanwezig was. Vanmiddag is in Rotterdam een raadsdebat over de kwestie. Het is belangrijk dat de feiten op tafel komen. De Rotterdamse politie voert inmiddels een mediacampagne om te verhullen dat zij degenen waren die de boel escaleerden. De organisatoren hebben een uitgebreid zwartboek opgesteld die het tegendeel laat zien. Een ROOD-lid, zelf aanwezig op de demonstratie en getuige van het geweld, heeft ook een feitenrelaas opgesteld op basis van verschillende beelden.

Naar aanleiding van het buitensporige politie geweld op de Woonopstand in Rotterdam, heb ik als ROOD-lid besloten om een feitenrelaas te maken. Hierin verwerk ik beelden en foto's die aantonen dat de politie buitensporig geweld heeft gebruikt. Er was onnodig geweld en mogelijke kwade intenties van agenten. Ik was er ook bij als ROOD-lid, als boze demonstrant die verandering wil in ons woonbeleid. Ik geef dit feitenrelaas zo chronologisch mogelijk weer. Aan het einde geef ik nog een reactie op de statements van de Rotterdamse politie.

BEELDEN GENOMEN VOORDAT DE POLITIE INGREEP

**We beginnen eerst met beelden gemaakt door OPEN Rotterdam. Dit bevat beelden waarin we kunnen zien wat er gebeurd voordat de politie ingreep. Daarnaast worden er ook interviews afgenomen over de situatie: https://www.youtube.com/watch?v=UIAnL4UU3L8**De sfeer is duidelijk goed en normaal. Al gauw zien wij kort in de eerste 7 seconden het anarchistenblok lopen achter de vrouw die wordt geïnterviewd.

Op de achtergrond zien we met grote oranje letters 'Spido' staan.

Hieruit kunnen we het volgende concluderen: *De demonstranten lopen duidelijk vreedzaam tot aan de Spido. In de korte intro is al gauw te zien dat er geen slechte sfeer is, dat er geen gekke dingen gebeuren. Anders hadden de interviewer en de persoon met de camera dit wel opgemerkt en het gefilmd.*De video gaat over op andere interviews over de Woonopstand.

-1:04 We gaan weer terug naar het interview dat aan het begin van de video te zien is. De politie grijpt hier in en begint met het opsplitsen van het anarchistenblok. Zij proberen ze uit te zonderen van de rest van de demonstratie. Dit gebeurt op de brug naast de Spido. Wij zien in deze video, maar ook video's die later nog betrokken worden, dat de sfeer vreedzaam is en er geen onveilige situatie is.

-1:38 Een geïnterviewde man geeft aan niks gemerkt te hebben.

''Ik stond rond die groep die men anarchisten noemt, of wat dan ook. Ik zag eigenlijk helemaal niks gebeuren. Mensen zijn zwart gekleed en roepen wat harder, ze roepen wat feller en er kwam plotseling heel veel politie omheen. En dat duurde een kwartier, langer nog. Ik kon er niet uit, vroeg aan een politieman hoe kom ik hier uit. Gaf geen antwoord. Kwam opeens een geluidswagen die zegt ga naar het fietspad, fietspad stond ook vol en kon niet verder. Idiote aanwijzingen. Rare dingen die daar allemaal gebeuren. De spanning wordt alleen opgevoerd om niks, want ik heb niks ergs zien gebeuren.''

-2:18 Andere vreedzame demonstranten die aangeven dat het vreedzaam was tot er opeens politie was. Vanwege de politie die er opeens was voelden deze geïnterviewde mensen zich minder veilig. Ze hadden geen idee waar ze naartoe moesten of konden.

''Ja het is een beetje eng eigenlijk, wel. Het begon best wel peaceful het was rustig en nu uit het niets staat er veel politie om ons heen. En ik weet niet eens waar we naartoe kunnen gaan, lopen of rennen.''

-2:32 ''Ja ik stond uh ik denk een beetje halverwege de brug. Ik zat in het SP-blok met wat ROOD-leden erbij. Van wat ik heb begrepen was er dus een blok krakers aan de voorkant. Één van hun heeft een fakkel aangestoken. En toen er een fakkel was aangestoken is er onmiddellijk door de politie ingegrepen, zijn die mensen geïsoleerd van de rest van de demonstratie. Toen besloot, volgens mij de vakbond, in ieder geval de mensen die vooraan liepen om te zeggen: 'tot deze mensen zijn vrij gelaten blijven wij staan en blijven wij solidair met deze mensen.' En toen is de demo uiteindelijk stil gelopen. Tot het punt nu, waar de resterende mensen met charges weggewerkt worden.''

-3:42 Interviewer: Hoe voelt de organisatie zich nu na deze ingreep van de ME en politie?

''Wij zijn erg teleurgesteld dat de ME zo disproportioneel aan het handelen is, maar wij gaan nu gezamenlijk verder.''

Verder heeft OPEN Rotterdam meer beelden. Zo was er een livestream op facebook te zien: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=417579709781565Op deze livestream zien wij ook weer heel duidelijk dat de sfeer goed is, niemand blijkt geweld te gebruiken, de demonstranten zowel anarchisten als niet anarchisten lopen de mars vreedzaam. De mars lijkt een goede sfeer te hebben tot op het moment dat de politie ingrijpt. Dit blijkt het geval tot en met 17:40, hierna grijpt de politie namelijk in.

Zo zijn er ook andere beelden genomen voordat de politie ingreep en mensen insloot: https://www.youtube.com/watch?v=1gzsJKyqhLU-0:00 Al heel vroeg zien wij gelijk in het begin wat gezichten van mogelijke stillen/romeo’s.
Deze agenten in burger zijn later in andere video's en deze zelfde video terug te zien met wapenstokken.


*Zo zien wij hier een agent met stickers van de organisatie BOND PRECAIRE WOONVORMEN. Deze agent is ook terug te zien in fotos en video’s.
Later in het feitenrelaas zullen wij tijd besteden aan het gebruik van agenten in burger.*Helaas zijn er verder weinig, bijna nauwelijks beelden te vinden van hoe het gearresteerde anarchistische blok zich gedroeg voordat de politie ingreep. Daarom is het van belang dat de
politie alle beelden openbaart.

DE INGESLOTEN GROEP

Het is duidelijk dat de politie specifiek anarchisten heeft opgesloten en heeft weggevoerd. De politie doet hier duidelijk aan schuld door associatie in plaats van daadwerkelijke aanleidingen. Iedereen die in het zwart gekleed is, is mogelijk een anarchist. Mensen die in het anarchistische blok liepen werden allemaal over één kam geschoren. Zo is dit duidelijk terug te zien in alle beelden en video’s die ik in dit feitenrelaas verwerk. In alle beelden zie je duidelijk hoe de ingesloten groep allemaal zwart draagt, voornamelijk anarchistische banners en vlaggen hebben etc. Op alle beelden is ook duidelijk te zien dat de ingesloten groep constant vreedzaam is gebleven. We zullen deze beelden daarom dus ontleden.

 • We verwijzen weer naar de beelden van OPEN Rotterdam. Vanaf 17:40 is te zien hoe de sfeer is tot en met 27:07: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=417579709781565De anarchisten blijken duidelijk niet uit op geweld te zijn. De groep blijft vreedzaam, er worden eigenlijk alleen maar wat leuzen geroepen.

 • 33:52 de politie blokkeert het kruispunt. Het protest en de demonstranten willen terug lopen. Zij willen één groot protest vormen in plaats van meerdere losse stukken. ‘Samen uit samen thuis.’

 • Om 25:52 zien wij op de livestream van OPEN Rotterdam een demonstrant één van de agenten aanspreken. De demonstrant komt namelijk verhaal ophalen bij één van de agenten.
  Dit moment is ook hier te zien: https://www.instagram.com/p/CVKyoTYI1K1/. Dit is met ondertiteling.
  Wat wij kunnen halen uit deze woordenwisseling tussen de agent en de demonstrant is dat er geen direct geweld of bedreiging bleek te zijn. De politie heeft op ‘vermoedens’ die niet gedeeld worden door de agent ingegrepen.

Ook op deze beelden van OPEN Rotterdam zien wij dat er vrij weinig gebeurt: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=998894930958601

Dan is er nog een video: https://www.youtube.com/watch?v=8rOkeNRtL_I- Ook hier is te zien hoe er geen geweld tegen de politie is gebruikt terwijl de groep ingesloten stond. Vanaf het begin van de video tot en met 0:46 , vervolgens is er te zien hoe agenten in slaan op de ingesloten groep. Dit wordt verder nog behandeld.

 • Vanaf 1:09 is te zien dat het ingesloten blok zich nog steeds niet gewelddadig opstelt.

 • Vanaf 1:13 is te zien dat de demonstranten die tegen het insluiten protesteren vreedzaam zijn en geen geweld gebruiken. De enige mensen die geweld blijken te gebruiken is de politie die mensen wegduwt. Dit gaat door tot ongeveer 1:38.

 • Vanaf 2:27 is te zien hoe de ingesloten groep netjes de tram in loopt. Tussen 1:38 en 2:27 zijn er beelden te zien die we later benoemen en bespreken.

Het huisje

Vanwege het gevoel van onrechtvaardigheid besloot een kleine groepje mensen een huisje op wieltjes de politie linie in te duwen.
Dit is op meerdere beelden te zien, maar we gebruiken hiervoor de drone beelden van de politie eenheid Rotterdam.
https://www.youtube.com/watch?v=fqJTdLeJxYoOp de beelden is het volgende te zien.

 • 0:57 we zien het huisje op een niet gevaarlijk tempo op de politielinie af rijden. Het huisje gaat tamelijk langzaam en agenten hebben ook de tijd om weg te stappen voor het huisje.

 • 1:12we zien hoe de anarchisten die ingesloten zijn proberen uit te breken, door het huisje terug te duwen. Hier op reageert de politie met ontzettend veel geweld, maar is dit terecht?Dit is moeilijk te zien via deze drone beelden. Daarom halen we andere video beelden er bij die vanuit andere hoeken geschoten zijn.

We gebruiken deze video die 0.59 minuten lang is: https://nos.nl/artikel/2402006-politie-grijpt-in-bij-protestmars-tegen-woningcrisis

Gelijk in het begin van de video gaat het er hard aan toe. We horen iemand 'doorlopen' roepen en mensen proberen door de politielinie heen te lopen. Het is duidelijk te zien vanuit deze hoek dat de anarchisten die 'preventief' ingesloten waren op geweldloze wijze proberen te ontsnappen. Er wordt naar voren toe geduwd om uit te breken, en er is duidelijk niemand, behalve de ME, die geweld gebruikt.

We gebruiken ook beelden van het volgende filmpje: https://youtu.be/1gzsJKyqhLU-1:37 het protest huisje dat gebruikt wordt als een ‘stormram’ komt aan gezet. Dit huisje heeft niemand geraakt of geschaad. De agenten stapten opzij en lieten het huisje erdoorheen.

-1:50 de ingesloten anarchisten gebruiken het huisje om te ontsnappen. Dit gaat, zoals duidelijk te zien is, zonder enig fysiek geweld door de anarchisten. De politie daarentegen ramt hard in op de mensen die proberen te ontsnappen. Het ontsnappen gaat, en dit moet herhaald worden, zonder het gebruik van geweld. Waarop de politie reageert met geweld. Zo zien wij ontzettend veel agenten van boven naar beneden op de hoofden van mensen slaan.


Zo is te zien dat deze twee agenten de mensen die langs hun rennen met gemak van boven naar beneden op het hoofd proberen te slaan. Let ook vooral op hoe de agenten zich niet hoeven te beschermen, omdat de anarchisten niet willen vechten, maar willen uitbreken.

We zien hier ook een andere agent die van boven naar beneden slaat, dit is ook levensgevaarlijk. Met een wapenstok kun je ernstig hoofdletsel veroorzaken. In de allerergste gevallen kan het zelfs een poging tot doodslag zijn.

Ook is te zien hoe agenten hier staan te meppen op omgevallen mensen die op de grond liggen omdat ze gevallen zijn en totaal geen bedreiging vormen.
Ook zien wij hier een agent die het blijkbaar nodig vindt om iemand die zijn rug gekeerd heeft en armen in de lucht heeft te slaan. Zo is te zien dat de agent die hier klappen uitdeelt meerdere stappen naar voren moet nemen. Hij heeft duidelijk met voorbedachte rade besloten moeite te nemen en allemaal stappen naar voren te zetten om iemand die zich overgeeft in de rug te slaan.

We zien hier twee personen die in alle paniek en stress elkaar opzoeken en elkaar omarmen. De agent die vanuit deze hoek achter hun staat besluit ze een klap te geven, zonder enige aanleiding.
We zien dat deze persoon hardhandig door de agent gegrepen wordt en richting de ME-linie wordt gegooid, om deze persoon in te sluiten. Dat lijkt allemaal oke, maar alsnog besluit de agent op de foto deze persoon een harde klap na te geven.

Ook hier geven de agenten omcirkeld in het groen en rood klappen na aan mensen die geen bedreiging vormde en onder bevel van de politie met hun rug naar de politie weg liepen.
Uit al deze beelden blijkt dat de anarchisten geen geweld hebben gebruikt. Het huisje is rustig richting de politie linie geduwd, om de ingesloten anarchisten uit te breken. De anarchisten hebben vervolgens geprobeerd uit te breken, waarop de politie reageerde met ontzettend veel klappen en geweld. Ook al was er geen bedreiging voor de politie. Op de beelden zien wij niemand, maar dan ook echt niemand, behalve de politie geweld gebruiken. Zelfs na trappen en slaan van mensen in de rug die hun armen in de lucht houden. Na trappen en slaan van mensen die op de grond gevallen zijn en op de grond lagen.

We zien op latere beelden in deze zelfde video dat demonstranten het huisje op politiebusjes tillen, maar ook gebruiken om politiebusjes te blokkeren. Dit gebeurt overigens pas nadat de politie ingeslagen heeft op de anarchisten.

De tegendemonstranten

***Als reactie op het ingrijpen van de politie hebben tegendemonstranten massaal van zich laten horen. We bekijken wat beelden die tonen dat tegendemonstranten de agenten niet hebben aangevallen, maar dat agenten wel buitensporig geweld hebben gebruikt. Het gaat hier dan om wat er gebeurd is vlak nadat het huisje de politielinie in geduwd is.***We maken weer gebruik van deze video: https://www.youtube.com/watch?v=1gzsJKyqhLU
Vanaf 2:55 gebruiken we de beelden.

- 3:11 hier zien wij politiepaarden, die door de menigte heen moesten. Dit is levensgevaarlijk. Mensen zouden onder de politiepaarden terecht kunnen komen. Niet alleen dat, maar dit is ook nog eens ontzettend gevaarlijk en stressvol voor de paarden.

-3:47 we horen iemand zeggen ‘niet aanraken’ en ‘ik kan er niet door’
We zien dat de politie hier geen gehoor aan geeft. Ook al kun je niet doorlopen omdat er honderden mensen achter je staan blijkt de politie toch fysiek geweld te gebruiken. Dit is onredelijk. Hierdoor krijgen mensen klappen, niet omdat zij niet weg proberen te komen, maar omdat de menigte achter hen de mensen voor in blokkeren.

-3:53 we horen de demonstranten 'wij zijn vreedzaam wat zijn jullie' roepen. Dit is inderdaad het geval. Terwijl de demonstranten vreedzaam stil staan en solidariteit willen tonen gebruikt de politie al het geweld. Vreedzaamheid wordt niet gehoord en afgestraft met geweld.

Zo wordt de man in de rode cirkel hardhandig naar achteren toe geduwd, terwijl hij zijn handen omhoog had als teken van vreedzaamheid.

-4:00 we zien de persoon met de rode pet hardhandig aangepakt worden. Er lijkt hier geen aanleiding voor te zijn. Hij wordt vervolgens ook nog eens uit de menigte genomen door iemand van het arrestatieteam.

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Maar vanaf 2:55 tot en met 4:52 is overduidelijk te zien dat de demonstranten vreedzaam zijn en alleen de politie geweld blijkt te gebruiken. De politie trekt haar linie terug.

Terugtrekken politielinie, eerste ME-charge

***Nadat de politie terugtrekt blijven zij om de tramlijn heen staan. Deze tram wordt gebruikt om de ingesloten anarchisten weg te voeren. Vanaf dit moment bespreken we het huisje weer en één van de politiecharges.***We gebruiken meerdere beelden voor dit stuk.

Ten eerste dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=49bqeSi5ndQ

Rond 1:53 duwen een groepje demonstranten een huisje voorwaarts. Dit huisje wordt ingezet om een politiebusje te blokkeren.

Tot en met ongeveer 25:35 zien wij dat er door het overgrote deel van demonstranten geen geweld gebruikt wordt. Tussen 1:53 en 25:35 zien wij geen enkele vorm van geweld richting de politie. Het enige wat gedaan is door een klein groepje is het huisje gebruiken om politiebusjes mee te blokkeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld op 5:35 en 8:09- Vanaf 25:35 voert de politie een charge uit op de vreedzame demonstranten. Een kleine groep heeft het huisje gebruikt om politiebusjes te blokkeren, maar geen enkele agent is aangevallen of geslagen op beeld. Daarnaast is het huisje ook niet gebruikt om agenten te verwonden, alleen om busjes te blokkeren. De vraag is dus of het proportioneel is van de politie om dus maar in te slaan op de hele demonstratie.

Deze charge is vanuit meerdere hoeken gefilmd. We zullen deze charge beetje bij beetje ontleden.

Hiervoor gebruiken we de eerder benoemde video in dit kopje: https://youtu.be/LubvicmTjmA-0:29 Wij zien hier 'stillen/romeo's'; dit zijn agenten in burger. Deze trekken zonder enige waarschuwing of duidelijkheid hun wapenstokken.

We horen geen waarschuwing of ook maar enige interesse bij de agenten om te verkondigen dat mensen aan de kant moeten.

 • We zien ook hoe tot en met 0:47mensen hardhandig weggeduwd en -geslagen worden. Zonder dat de politie een waarschuwing heeft gegeven of mensen heeft omgeroepen weg te gaan. Dit laat onwetende mensen in gevaar en is onverantwoordelijk van de politie. Die blijken hier dus geen oog te hebben voor omstanders.

 • Op 1:03 zien wij bijvoorbeeld hoe iemand naar de grond valt, omdat deze demonstrant door de politie weggeduwd werd. Vervolgens is deze demonstrant nageslagen op de rug.

 • 1:15we zien hier twee agenten. De linker agent wilde inslaan op de zittende mensen maar besloot dit niet te doen, de rechter daarentegen geeft klappen aan zittende mensen.


Op hetzelfde moment zien wij deze demonstrant hardhandig aangepakt worden door de politie, omdat hij is gevallen en achter de ME-linie terecht is gekomen.

Dan het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=1gzsJKyqhLUVanaf 7:23 is de charge te zien vanuit een andere hoek. Namelijk helemaal voorin. Er is te zien hoe de politie maar besluit in te slaan en in te grijpen op het overgrote deel vreedzame demonstranten die leuzen roepen en tegenover de politie staan. Vanaf 5:00 tot en met 7:23 is heel duidelijk te zien dat deze groep mensen vreedzaam is gebleven. De enige reden tot deze charge zou het huisje kunnen zijn, het vreedzame huisje dat alleen maar politiebusjes heeft geblokkeerd. Maar is dat dan ook een aanleiding om de honderden andere demonstranten te verjagen en te slaan?


*We zien dat tijdens de charge vele mensen die vooraan stonden en niks deden de dupe zijn. De politie blijkt geen genade te kennen en duwt en slaat iedereen naar voren toe. Dit is levensgevaarlijk. Ontzettend veel mensen, waaronder politieagenten, blokkeren de boel. De vreedzame demonstranten kunnen niet echt een kant op en moeten maar knuppels en geduw verduren.

Er is vervolgens te horen dat mensen 'zitten' roepen. Dit is zeer dapper en goed werk. Hierdoor besloot de politie haar handen thuis te houden en de charge te stoppen.*

Nog een filmpje: https://drive.google.com/file/d/1Jq9i17tadwakrbd5rmHehJQfnjot8JXk/view?usp=sharing*Hier zien we de politie uit het niets een charge uitvoeren op de menigte die uit solidariteit demonstreert tegen de arrestaties. De persoon die aan het filmen is wordt naar de grond toe geduwd en krijgt ook nog eens een harde klap in de rug.*Op 0:17 zien we wanneer de camera omdraait dat agenten hun wapens terug trekken, het lijkt alsof deze gebruikt is om mensen te slaan. Waarom en hoezo is niet duidelijk.
We zien ook dat een heleboel agenten hun wapenstokken omhoog halen, alsof ze klaar staan om te slaan maar zich vervolgens bedenken.


Op 0:26 zien wij weer agenten uithalen naar zittende demonstranten.

0:29 we horen mensen ‘HÉ! HÉ! HÉ!’ roepen nadat de persoon die omcirkeld is hardhandig naar de grond toe wordt geduwd.

Wat opmerkelijk is aan de video is dat deze demonstranten, die door media en politie als gewelddadig worden bestempeld, op geen enkel moment terugsloegen of geweld gebruikten. Als de demonstranten daadwerkelijk gewelddadig waren en een gevaar waren voor de politie hadden deze demonstranten hiervoor of hierna geweld gepleegd. Dit blijkt niet het geval te zijn.

Politie voert de tweede ME-charge uit.

***Hier gaan we het raarste dat er gebeurd is bespreken. De politie heeft een tweede charge uitgevoerd, maar zoals al heel snel te merken is was hier geen aanleiding voor.
Zo was het huisje, het enige middel dat echt tegen de politie gebruikt werd, niet meer aanwezig en ingenomen door de politie.
We gaan de tweede ME -harge ontleden.***Ten eerste moeten we deze video erbij betrekken: https://youtu.be/49bqeSi5ndQDeze video is 45 minuten en 39 seconden lang. Het is een video die aan één stuk door de vreedzaamheid toont van de demonstranten, maar het toont ook aan hoe snel en onredelijk de tweede charge van de politie uitgevoerd werd.

-25:35 de eerste politie charge wordt uitgevoerd, de tweede wordt meteen om 27:38 uitgevoerd.

Er gebeurt tussen de twee charges in helemaal niks. Het enige dat gedaan wordt door demonstranten is het roepen van leuzen.

- 27:23 Er is te zien hoe 'stillen/romeo's' (deze staan bekend om het provoceren en het beginnen van relletjes en ruzies zoals in deze video) naar voren toe lopen.

Zij lopen zoals aangegeven op de foto vanaf de rode cirkel langs de rode streep. Vervolgens rennen zij de menigte in en grijpen zij een VRIJWILLIGER MET HESJE VAN DE WOONOPSTAND, deze is in het groen omcirkeld. De politie heeft nog geen statement uitgebracht over waarom ze deze vrijwilliger hebben aangevallen. Zolang dit niet bekend is is dit een directe aanval op de Woonopstand, de woonbeweging en haar vrijwilligers.
-27:40 Wanneer de provocerende agenten in burger het publiek in rennen om een VRIJWILLIGER aan te vallen slaat de paniek toe in de menigte. De paniek in de menigte is een direct gevolg van de agenten in burger die het publiek in springen. De ME ziet dit als reden om in te grijpen en begint te knuppelen en te slaan. Het meest merkwaardige is dat mensen wegrennen, op de grond zitten en geen geweld vertonen. Alsnog besluiten de ME-agenten te slaan.


We zien hier al de eerste ME'ers inslaan op zittende demonstranten die geen geweld vertonen.

Hier zien wij een vreedzame demonstrant die op de grond zat. Hij wordt geslagen en reageert op een hele natuurlijke en menselijke manier. Hij blijft liggen in een foetushouding, bang voor het geweld. De agenten blijven alsnog op hem inslaan en trappen.

Hier probeert iemand de man die op de grond ligt weg te trekken. Hij wordt vervolgens ook flink in elkaar geslagen.

Hier zien wij agenten die bovenhands naar beneden slaan, op de vreedzame zittende menigte.

*Hier zien wij nog een andere agent onnodig iemand in elkaar slaan. Een zittende vreedzame demonstrant die vanwege de ABRUPTE heisa probeert weg te komen.*Ook zijn er meerdere demonstranten op het hoofd geslagen. Één van de demonstranten heb ik aan de telefoon gehad en wilt graag tot nu toe anoniem blijven totdat er meer informatie vrij komt. Indien de slachtoffer het okay vindt zal dit later nog toegevoegd worden aan het feitenrelaas. Het is LEVENSGEVAARLIJK om zittende mensen op het hoofd te slaan. Niet alleen dat, het is ook nog eens volkomen psychopatisch.
Ook is hier de charge vanuit een andere hoek te zien: https://www.youtube.com/watch?v=8rOkeNRtL_IVanaf 3:13 is de charge van de ME te zien.


*Hier is bijvoorbeeld te zien dat de agent met de groene sticker op de helm iemand vol in het gezicht mept, van boven naar beneden. Dit is levensgevaarlijk. Let goed op deze agent. Hij blijft maar in slaan op de groep mensen die probeert weg te komen. Deze agent blijkt geen genade te kennen en valt mensen zelfs aan wanneer die hun rug keren naar de politie toe.*Ook is te zien hoe arrestatieteams en stille/romeo’s achter de groep demonstranten staan. Hierdoor is het lastig voor de demonstranten om weg te komen. Ze worden ingesloten en kunnen geen kant op. Dit leidt helaas tot vele klappen en verwondingen.


De omcirkelde agent slaat bijvoorbeeld op de rug van een persoon die weg probeert te komen. De persoon komt moeilijk weg omdat agenten in het blauw van het arrestatieteam in de weg staan.


Ook wordt hier weer iemand geslagen. De agent met de blauwe sticker achter op zijn helm, die naast de agent staat met het lange blonde haar, blijkt het nodig te vinden om een klap uit te delen aan iemand die zijn RUG gekeerd heeft naar de politie.

Agenten in burger: 'Stillen/Romeo’s'

***Er waren veel agenten in burger aanwezig. Zo zijn er in de tweede charge bijvoorbeeld agenten in burger ingezet om de menigte in te rennen en een vrijwilliger te arresteren. Dit provoceerde de menigte, waardoor zij in paniek probeerde weg te komen. Dit was vervolgens een aanleiding voor de ME om in te grijpen.***In deze youtube video is vanaf het begin al goed te zien wie de agenten in burger zijn: https://youtu.be/1gzsJKyqhLU

Zo loopt hier een agent in burger met een BOND PRECAIRE WOONVORMEN stickers en een bordje tussen de menigte.

Deze zelfde agent zien wij op meerdere foto’s zoals deze mensen vastpakken en knuppelen. Dit doet lijken alsof de agent kwade intenties heeft en al te graag mensen wilde slaan. Zo lijkt het alsof deze agent met voorbedachte rade mensen heeft beetgenomen om ze vervolgens te slaan. (Deze foto is te danken aan ViceNL, Raymond van Mil)

Zo zijn deze twee heren ook terug te zien in de video. In het begin leken ze mee te lopen met de demo, maar al gauw zien wij deze twee heren ook met hun wapenknuppels tussen de politie linie staan.

Zo waren deze twee heren die hier tussen de politie linie staan ook agenten in burger.

En hier lopen zij vreedzaam aan het begin van de video mee met de vreedzame demonstranten.

Reacties van de politie

***De reacties die de politie heeft gegeven zijn absurd en onterecht. Er wordt verklaard door de politie dat het geweld terecht was. In dit feitenrelaas zien wij duidelijk het tegendeel. De politie kon zich niet inhouden en zag aanleiding om in te rammen en te slaan op vreedzame demonstranten vanwege wat leuzen. Ik zal daarom ook met dit feitenrelaas in een ander document in de toekomst uitgebreid de reacties en statements van de politie ontleden.

Het blijft absurd hoe de politie liegt en bedriegt over het buitenproportionele handelen dat zij heeft verricht. Wij zullen daarom met z'n allen waakzaam moeten zijn. Heb altijd een camera gereed en wees op je hoede. Alleen met onafhankelijke camerabeelden kunnen wij de politie op haar fouten wijzen. Zoals te zien deze week. De selectief gepubliceerde dronebeelden gemaakt door de politie zijn er enkel om de politiemacht te verdedigen.

Desondanks moeten wij vragen naar de camerabeelden van de politie. De politie heeft vele foto’s en video’s gemaakt, met drones, agenten met hun privé telefoons etc. Ook moeten wij de gemeente om hun beelden vragen. Door de gemeente Rotterdam zijn er allemaal camera’s op straat. Zolang wij deze beelden rondom de demonstratie niet volledig in mogen zien moeten wij extra kritisch zijn en het optreden van de politie veroordelen.

Als de politie niks verkeerds heeft gedaan, dan moet het ook geen probleem zijn voor de politie om al haar beelden te delen met de samenleving. Zolang zij dit niet doet moeten wij vermoeden dat de politie niet eerlijk is en beelden verbergt voor het publieke oog.***