Naar de inhoud
Banner

De Bode Arnhem: Over het falen van centrumlinks

Inzending3 februari 2024

ROOD Arnhem

Dit artikel is een ingezonden opiniestuk. De opvattingen zijn daarmee geen officiële standpunten van ROOD en sluiten niet noodzakelijkerwijs aan op de meningen van al onze leden. Leden kunnen opiniestukken indienen door een conceptversie te sturen naar de redactie via redactie@roodjongeren.nl.

Dit artikel is gepubliceerd in de januari editie van De Bode Arnhem. Wil je meer lezen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 ondertussen bekend bij zelfs de meest geïsoleerde heremiet, ging er een schok door links Nederland. Desondanks zijn hun vertegenwoordigers in het parlement relatief stil gebleven, een houding die al te lang voortduurt, en waarmee zij te veel vertrouwen hebben verloren. Van de activistische houding waar links vroeger om bekend stond, is nauwelijks sprake meer.

In een tijd van populisme wordt het draagvlak voor de gematigde opvattingen en het gebrek aan sterke principes van centrumlinkse partijen steeds kleiner. Met de toenemende armoede wil en kan men niet meer wachten op verandering die hen voorgehouden wordt in de verre toekomst, om maar niet te spreken over wat dat hen zou kosten. Ondertussen oogst het grootkapitaal de winst van de problemen die zij zelf sinds de industriële revolutie veroorzaakt heeft. Mensen willen nu verandering zien.

Rechts belooft die verandering. Ze wijzen zondebokken aan: minderheden binnen ons eigen land en kwaadaardige organisaties daarbuiten, zonder wie het land weer ‘zoals vroeger’ zou kunnen zijn. Dingen als de grondwet zijn voor hen slechts obstakels in hun hatelijke escapisme naar de ‘goede oude tijd’, die nooit echt bestaan heeft en bovendien nooit meer kan zijn. Hoe mooi zij hun eigen ideeën wel niet vinden, de problemen waarvoor zij valse oplossingen beloven blijven voortbestaan zolang kapitalisme nog niet is afgeschaft, ongeacht hoeveel groepen de schuld in de schoenen geschoven krijgen.

Aan ons Socialisten is de taak om de stem te zijn die centrumlinks niet biedt. Dit is in de huidige tijd een moeilijke, maar zeker geen onmogelijke opgave. Het is een taak die begint op straat, op de werkvloer, en in gemeentehuizen. Belangrijk hierbij is om bewust principieel te blijven om mensen te laten weten dat wij een échte oplossing bieden voor de oorzaak van hun vele terechte zorgen: socialisme. Het overbrengen van deze boodschap waar dit maar kan, op meedogende wijze, is cruciaal.