Naar de inhoud
Banner

De strijd voor een studie zonder schulden

ROOD Nijmegen·1 april 2021

Nieuwsbericht·ROOD Nijmegen·1 april 2021

Onderwijs kunnen volgen is een van de belangrijkste vrijheden die we hebben. Het zorgt voor een betere kans op een beroep, algemene ontplooiing en nog veel meer. Maar we leven in een periode waarin hiertegen steeds meer obstakels worden opgeworpen. De invoering van het leenstelsel in 2015 is hier een schrijnend voorbeeld van.

Nu studenten geen basisbeurs meer krijgen en dus moeten lenen, is het voor veel mensen financieel gezien moeilijker geworden om te studeren. Vooral armere mensen worden nu veel meer uitgesloten van hoger onderwijs. Daarnaast zorgt het hebben van schulden op zichzelf al voor meer problemen. Het hebben van een studieschuld zorgt voor stress en slechtere academische resultaten. [1] Het hebben van hoge schulden is ook nog een teken dat je nog niet vrij bent. Als afgestudeerde student moet je jaren werken voordat je verlost wordt van deze last. 

In deze context is het dan ook niet gek dat er een studentenbeweging opbloeit die voor haar rechten opkomt. Dit vertaalt zich nu in de activiteiten van NietMijnSchuld. Dit is een campagne die samen opgezet is door de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Het is begonnen als een petitie, maar we voeren meer actie.

De eisen zijn simpel: We willen weer een basisbeurs, compensatie voor de generatie die met het leenstelsel te maken heeft gehad, en meer geld voor onderwijs. Via de site van de petitie is hier meer over te lezen. [2]

Als ROOD, jong in de SP zetten wij ons ook in voor deze campagne. Toegang tot onderwijs, zonder al deze financiële drempels, is een zeer belangrijk recht voor onze klasse en een vereiste voor haar emancipatie. Daar moeten we dus voor strijden. Onze steun is niet enkel beperkt tot woorden. Het motto van onze moederpartij laat ons de weg zien: “Stel een daad en toon je moed.” Net zoals in veel andere lokale afdelingen van ROOD, zijn wij hier in Nijmegen ook actief bij het lokale actiecomité van NietMijnSchuld. Wij doen mee aan acties, denken mee over promotiemateriaal en gaan in gesprek met studenten over eerlijk onderwijs. Ook bij de corona-proof demonstratie tegen het leenstelsel waren wij aanwezig, en ROOD bestuurslid Ties van den Bogaard heeft daar gesproken: “Wij zijn helemaal klaar met het leenstelsel. Studenten beginnen nu hun leven met torenhoge schulden.” [3]

Wij gaan door met deze strijd. Net zoals de vele studenten die door heel Nederland voor hun rechten opkomen.

Wil jij ook toegankelijk onderwijs voor iedereen, waar je schuldenvrij kan studeren? Teken de petitie van NietMijnSchuld. [2] En als je ook op meer gronden wil vechten voor het socialisme, wordt dan lid van de SP en van ROOD via onze site! [4]

[1] https://bmjopen.bmj.com/content/9/7/e029980

[2]https://www.nietmijnschuld.nl/petitie#/

[3]https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6788978/Nijmeegs-studentenprotest-tegen-leenstelsel?fbclid=IwAR0xMYXWOQJYTobQGjtfHGQiFKriPjkXGra7Y1F_4CznFmSwthFQ7qtL9qE

[4] https://roodjongeren.nl/doe-mee/