Naar de inhoud
Banner

De strijd voor een partij

ROOD·11 december 2021

Nieuwsbericht·ROOD·11 december 2021

ROOD is een zelfstandige socialistische jongerenorganisatie. Op onze ledenvergadering van 21 november hebben we een programma vastgesteld waarin we onze doelen beschrijven. Dit gaat niet om een onsje meer of minder: wij zetten ons in voor een radicale transformatie van de samenleving. We willen een einde aan de onderdrukking van de klassenmaatschappij. Dit is een doel dat we als jongerenorganisatie nooit alleen kunnen bereiken. Zoals we ook in ons programma zeggen: dit kunnen we alleen met een onafhankelijke socialistische partij. 

Tot niet heel lang geleden waren we de jongerenorganisatie van de SP. De verhouding tussen de SP en ROOD begon steeds meer te schuren: het was duidelijk dat de jongerenorganisatie toe was aan meer autonomie en ruimte om een tegenwicht te bieden aan de rechtsere koers van de SP-fractie. Deze ruimte werd ons niet gegund en dit leidde uiteindelijk tot het afstoten van ROOD als jongerenorganisatie. Hierna bleven we ons oriënteren op de SP om daar te kunnen pleiten voor herintrede van ROOD als jongerenorganisatie op een meer zelfstandige basis. De SP reageerde vervolgens door ROOD aan te wijzen als politieke partij en een groep ROOD-leden te royeren, met de waarschuwing dat iedere SP’er die openlijk ROOD-lid is hetzelfde te wachten staat. Ook Marxistisch Forum, een groep SP’ers die zich inzetten voor een marxistische SP en omarming van ROOD, kreeg dezelfde behandeling. Alle bestuurskandidaten van de linkerflank werden geroyeerd en de verkiezing voor het partijbestuur is verworden tot een farce. Op het partijcongres van vandaag mochten zelfs geen moties worden ingediend om dit aan de kaart te stellen: het was zogenaamd te duur om de leden te laten stemmen.

Het eruit gooien van linkse kritische leden past bovendien in een trend van de SP die verder opschuift naar rechts. Meebesturen wordt steeds belangrijker en tijdens de campagne voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen werd ook de VVD niet meer uitgesloten. De SP wordt links ingehaald door sociale bewegingen: het bleef grotendeels stil tijdens de grote demonstraties voor Black Lives Matter in 2020, Jasper van Dijk weigerde de verkiezingseis van de Voor14-campagne van de FNV te tekenen en ook bij de Woonopstand in Rotterdam zweeg de SP over het politiegeweld terwijl de organisatoren sterk reageerden

Voor daadwerkelijke verandering is een partij nodig die deze bewegingen serieus neemt, bij elkaar brengt en radicaliseert met haar analyses om een gezamenlijk front te vormen tegen het kapitalisme. Het is duidelijk dat de SP dit nalaat, en door de royementen en andere bureaucratische trucs is de mogelijkheid om dit bij te sturen beperkt. Daarom moeten we ons breder oriënteren: het wordt tijd om na te denken hoe we die partij die we nodig hebben wél gaan krijgen. 

Daarom doen we een oproep aan iedereen die de huidige samenleving ziet en weet dat het anders kan en moet. Aan iedereen die met ons wil bouwen aan een beweging die het kapitalisme omver kan werpen. Aan iedereen die gelooft in een open democratische cultuur, waar je kan verschillen van mening maar tegelijkertijd kan strijden voor hetzelfde doel. We hebben je nodig bij het smeden van een onafhankelijke socialistische partij. Een partij die zich bezighoudt met de problemen van vandaag de dag: van wonen tot klimaat, van racisme tot de zorg; en deze problemen vervolgens kan koppelen aan de bredere strijd tegen het kapitalisme en voor een socialistische samenleving.

Zo’n partij komt er niet van de ene op de andere dag. We willen niet de zoveelste linkse splinterpartij opzetten. Onze eerste taak is het verzamelen van zoveel mogelijk socialisten die zich voor zo’n partij zouden willen inzetten. Daarbij willen we ook samenwerken met mensen die lid zijn van andere partijen en organisaties: op dit moment is sektarisme en verdere versplintering niet wat we nodig hebben. 

In de eerste plaats willen we ons aansluiten bij socialisten.org: een samenwerking van kritische SP’ers, geroyeerden en andere socialisten die zich uitspreken voor een democratisch en socialistisch perspectief. We denken dat dit initiatief zich kan ontwikkelen tot een landelijk verbond van socialisten dat de basis kan vormen voor een partij. Dat is in ieder geval waar wij ons voor in willen zetten. We nodigen iedereen uit om zich aan te sluiten bij socialisten.org en hieraan mee te werken. Op 12 december is de eerste landelijke bijeenkomst, verschillende lokale bijeenkomsten zullen nog volgen.

Het is aan ons, en iedereen die zich geroepen voelt, om de komende tijd geduldig aan de slag te gaan met het verzamelen van mensen die de basis kunnen vormen van een nieuwe partij. Ons wacht een lange weg en een onzekere toekomst: succes is absoluut geen garantie. Toch zijn we het verplicht om het op z’n minst te proberen. We kunnen het ons niet veroorloven om mokkend aan de kant te blijven staan: het is tijd om daden te stellen en moed te tonen.