Naar de inhoud
Banner

de bode september 2022: Racisme werkt voor niemand, behalve de kapitalisten!

Nieuwsbericht18 september 2022

ROOD Utrecht

Alleen een verenigde en klassenbewuste arbeidersklasse kan een verschil maken in de samenleving. Daarom moeten wij als socialisten haaks tegenover racisme staan en meedoen aan de antiracismebeweging.

Zwarte, witte, Poolse, Marokkaanse etc. arbeiders hebben allemaal dezelfde vijand: de kapitalist die hen allemaal uitbuit. Racisme komt goed uit voor de kapitalistische klasse. Partijen zoals het FvD en de PVV weten hoe ze de arbeidersklasse tegen elkaar op moeten zetten, zodat de verschillende arbeiders over de gehele wereld niet kunnen samenwerken tegen de kapitalist die hen uitbuit. Mensen wier achtergrond of huidskleur anders is krijgen de schuld van problemen in de samenleving, problemen gecreëerd door het kapitalisme. Zo is er bijvoorbeeld woede richting vluchtelingen die een huis krijgen in Nederland in plaats van woede naar de overheid en haar kapitalistische partners die het woningtekort hebben gecreëerd, waardoor we niet solidair zijn met elkaar en iedereen misgunnen. Boos worden op die vluchteling verandert helemaal niks; het is niet de vluchteling die te werk gaat als huisjesmelker of tientallen panden leeg laat staan. Net zoals jij probeert de vluchteling een volwaardig leven te leiden, en alleen als wij onze krachten bundelen kunnen we dat volwaardige leven mogelijk maken voor iedereen.

Alleen als we solidair staan met alle arbeiders zowel in Nederland als internationaal, kunnen we de samenleving zodanig veranderen dat iedereen zijn behoeftes vervuld kunnen worden. Het is in de belangen van alle arbeiders om niet gelokt te worden door racistische of discriminerende praatjes. Dat soort praatjes weerhouden je ervan om systematische oplossingen te zoeken die voor iedereen werken. De racistische drek lost geen problemen op. Gooi de grenzen bijvoorbeeld dicht en alsnog zul je niet aan een huis komen, omdat het probleem ligt aan het kapitalisme en haar handlangers, niet bij onze kameraden die vluchten voor oorlogen of komen werken in een ander land om hun families te ondersteunen!