Naar de inhoud
Banner

de bode september 2021: Referendum over wooncrisis moet eerste stap zijn

ROOD Utrecht·10 oktober 2021

Nieuwsbericht·ROOD Utrecht·10 oktober 2021

Er heerst een groeiende actiebereidheid omtrent wonen. Met name de onmogelijkheid om betaalbaar te wonen in de Randstad lijkt hierin een motivator. Er is een Woonprotest aangekondigd, 12 september in Amsterdam; een Woonopstand, 17 oktober in Rotterdam; en een Woonverzet, 13 november in Den Haag. 

In Utrecht is ook een initiatief ontplooit, maar dat is nog niet activistisch. Een netwerk van Utrechtse bewonersgroepen verzamelt handtekeningen om een referendum uit te roepen over de Ruimtelijke Strategie Utrecht  (RSU). De initiatiefnemers hekelen vooral de groeiambitie die naar voren komt in het ambtelijk document (dat door de gemeenteraad is vastgesteld). Ook menen zij dat de technocratie te veel stuurt op ‘kwantiteit’ en te weinig op kwalitatieve indicatoren zoals leefbaarheid en betaalbaarheid. 

Daar hebben zij natuurlijk volkomen gelijk in. Maar toch, het is zo typerend voor de Utrechtse politieke traditie dat men het eerst via gebaande wegen wil proberen. De vraag is of het referendum het gewenste resultaat gaat leveren. De campagne zal enerzijds kansen bieden voor een socialistische boodschap. Wij zullen die ook zo fanatiek mogelijk inbrengen als het erop aankomt. Maar anderzijds, als het pleit in ons voordeel beslecht is, wat dan? Het referendum is raadgevend, en verplicht de gemeenteraad alleen maar om zich nogmaals over het stuk te buigen. 

Welbeschouwd is het grootste voordeel van de situatie niet parlementair, maar organisatorisch van aard. Door de hele Randstad, ook in Utrecht, organiseren bewonersgroepen zichzelf. Hopelijk is die samenwerking duurzaam en een opmaat naar meer.  

Laten wij in Utrecht, en uiteindelijk in de rest van Nederland het voorbeeld van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag volgen! Laten we de straat opgaan, niet éénmaal, maar jaarlijks, halfjaarlijks! Alleen als ijzersterk en duurzaam georganiseerd collectief hebben we een kans tegen de krachten van het kapitaal dat winst boven mensen stelt.