Naar de inhoud
Banner

Kanaleneiland en Overvecht zijn geen probleemwijken; de gemeenteraad is een problemenraad

ROOD Utrecht·15 april 2022

Nieuwsbericht·ROOD Utrecht·15 april 2022

De verkiezingsresultaten zijn binnen, maar helaas heeft Socialisten Utrecht geen zetel behaald. Een niet insignificant deel van de stemmen was afkomstig van wijken als Kanaleneiland en Overvecht; in Kanaleneiland-Noord was zelfs meer dan 5% van de stemmen voor de socialisten. In deze buurten is dan ook ingezet tijdens de campagne, maar het laat zeker zien waar de achterban van antikapitalistisch links zich in onze stad bevindt.

Deze wijken worden consistent gepresenteerd als probleemwijken. Maar het probleem zit niet zozeer in de wijk, het zit in hoe deze vormgegeven wordt en hoe het gemeentebeleid de mensen hier raakt. Een wijk waar een groot deel van de mensen in sociale huur woont, en een groot deel een migratieachtergrond heeft, wordt natuurlijk het hardst getroffen door de kantjes die van het sociale vangnet af gelopen worden. Door structurele discriminatie zoals sprake van was in de toeslagenaffaire. Door misstanden bij woningcorporaties. Door de energiecrisis. En ga zo maar door. Door het afschaffen van wijkraden in Utrecht is het ook lastig om inspraak te hebben uit dit soort buurten, en met de verkoop en bouw van woningen voor ‘middeninkomens’ wordt de buurt verder veryupt, en worden de armere bewoners structureel uit de stad gewerkt. 

De gemeente en de overheid schieten mensen die in deze wijken wonen structureel tekort. Het is dan ook niet gek dat de opkomst in deze wijken notoir laag is: bewoners hebben (terecht) geen vertrouwen in het kabinet en het college. Het kabinet dat de toeslagenaffaire heeft veroorzaakt, en het college dat in hun buurt woningen bouwt die duidelijk niet voor hen zijn. Sociale bewegingen lijken meer geworteld te zijn in jongeren en studenten en minder in dit soort wijken. De SP kon zich hier lastig wortelen omdat ze kiezen voor chauvinisme in plaats van progressieve politiek, door te stemmen voor het hoofddoekverbod voor boa’s en niet te durven zeggen dat racisme een aanzienlijke rol heeft gespeeld in de toeslagenaffaire. De rest van links is ofwel verantwoordelijk voor het verraadbeleid, ofwel heeft hoogopgeleide tendensen die minder spreken aan de tastbare en voelbare onderdrukking en misstanden die in deze wijken leven. 

Het hoge stempercentage voor Socialisten Utrecht in deze buurten is dus erg goed nieuws: hopelijk kunnen we eindelijk deze buurten een stem geven!