Naar de inhoud
Banner

Wat is S.S.V.G Jan Romein?

Nieuwsbericht22 mei 2023

Teun, lid van 'Jan Romein'

Aan het einde van maart werd de Socialistische Studievereniging voor Geschiedenis (S.S.V.G) 'Jan Romein' opgericht. In dit artikel vertelt Teun iets over deze organisatie, waar ROOD nauwe banden mee heeft.

Studieverenigingen in Nederland zeggen vaak ‘apolitiek’ te zijn. Er is ruimte voor borrels, lezingen, tripjes en – als je geluk hebt – zo af en toe een discussie die de grenzen van je vakgebied overstijgt. Deze schijnonpartijdigheid, die zich zoals gewoonlijk uit in een bevestiging van de status quo, is niet houdbaar. Studieverenigingen zouden een plek voor engagement moeten zijn, waar jongeren met en van elkaar leren over de rol die zij spelen in de strijd tegen het kapitalisme en haar gevolgen. Het is immers aan studenten om de winsthonger en het neokoloniale gedachtegoed binnen de academie bloot te leggen en omver te werpen. Een echt kritische houding ten opzichte van de hedendaagse maatschappij kan dus enkel en alleen als men afstand doet van die ‘onpartijdigheid’, die volgens Jan Romein – ’s Nederlands grootste historicus ooit – slechts schuilnaam is voor ‘gematigd-onverschillig’.

Tegelijkertijd hebben we een verval gezien van de socialistische partijpolitiek in Nederland. Studeren of werken met zorgen over schulden in het achterhoofd, een woningmarkt die op slot zit en torenhoge inflatie maakt het opbrengen van de energie én de tijd om actieve politiek te bedrijven een uitdaging. Toch ontwikkelt menigeen kritische politiek verder in (zelf)studie.

Om die ontwikkeling te faciliteren, besloot een groep radicale studenten eerder dit jaar tot oprichting van de landelijke Socialistische Studievereniging voor Geschiedenis ‘Jan Romein’. Bij ‘Jan Romein’ worden gezelligheid, kameraadschap, politieke en professionele ontwikkeling gecombineerd. We organiseren regelmatig borrels, discussie- en filmavonden, excursies en leeskringen. Ook nemen we deel aan belangrijke evenementen van de arbeidersbeweging en sociale bewegingen – van historische herdenkingen tot hedendaagse universiteitsbezettingen. Tevens liggen er plannen voor een eigen academisch tijdschrift, waaraan studenten en andere gegadigden kunnen bijdragen om de linkse geschiedwetenschap weer op de kaart te zetten en hun eigen vaardigheden in het vakgebied verder te ontwikkelen.

Jan Romein, de naamgever van onze vereniging, aartsvader van de marxistische geschiedschrijving en geschiedtheorie in Nederland, is (vaak met de onmisbare hulp van zijn vrouw, de literatuurcritica en cultuurhistorica Annie Romein-Verschoor) een icoon voor de geëngageerde historicus in spe. Dat betekent niet dat we ons verliezen in een soort persoonsverheerlijking van het echtpaar Romein-Verschoor. Maar we staan wel in een trotse traditie van sociale bewegingen die de geschiedenis stukje bij beetje terugpakken door af te rekenen met de levenloze en witgewassen mythologie van de status quo. Niet alleen gevestigde marxisten als Jan Romein en Eric Hobsbawm, maar ook de grassroots-historici van de History Workshop Movement, het feminisme van Annie Romein-Verschoor tot Sheila Rowbotham en het antikolonialisme van Anton de Kom tot Karwan Fatah-Black verdienen – nee, eisen – onze aandacht.

In de geest van Bertolt Brechts Fragen eines lesenden Arbeiters moeten we ons afzetten tegen de politieke geschiedenis van grote mannen en grote staten, die ondanks een lange eeuw aan historiografische tegenwerpingen nog altijd dominant is in het publieke narratief. We moeten de traditionele grenzen van ons vakgebied overschrijden en de handen ineenslaan met andere disciplines. We hebben de plicht om vanuit een historisch perspectief kritisch naar het heden en de toekomst te kijken. Kortom, we heroveren onze eigen geschiedenis.

Sluit je aan bij S.S.V.G. 'Jan Romein'!

Meer weten? Ga naar janromein.nl!