Naar de inhoud
Banner

De Bode Arnhem: Voor een Socialistisch Natuurbeleid

Inzending2 maart 2024

ROOD Arnhem

Dit artikel is een ingezonden opiniestuk. De opvattingen zijn daarmee geen officiële standpunten van ROOD en sluiten niet noodzakelijkerwijs aan op de meningen van al onze leden. Leden kunnen opiniestukken indienen door een conceptversie te sturen naar de redactie via redactie@roodjongeren.nl.

Dit artikel is gepubliceerd in de februari editie van De Bode Arnhem. Wil je meer lezen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

De natuur in Nederland is er slecht aan toe. En dat is nog licht gezegd. Er zijn problemen met verdroging, verzuring, versnippering en klimaatverandering doet er nog een schepje bovenop. Nederland is het op één na ontboste land van Europa, alleen Malta (een woestijnachtig eiland in de Middellandse Zee) heeft nog minder bos. Dit is alles heeft meerdere oorzaken, namelijk de bevolkingsdichtheid en verstedelijking van Nederland, de industrialisering maar ook de uitbreiding van de intensieve landbouw hebben allemaal hun stempel achtergelaten op het landschap.

Nederland wordt gekenmerkt door intensieve, gemechaniseerde landbouw. Voor een ontwikkeld land wordt heel veel grond in gebruik genomen door de landbouw. Deze landbouw heeft, zoals veel dingen onder het kapitalisme, maar één doel: zo veel mogelijk winst maken uit de beschikbare grond en grondstoffen. Helaas is dit niet een toekomstbestendige visie. We hebben geen onbeperkte hoeveelheid grond en geen onbeperkte hoeveelheid grondstoffen. De veeteelt vereist nog het meeste land en is daarna nog erg vervuilend. De enorme hoeveelheden dieren in de geïndustrialiseerde megastallen stoten ongekende aantallen methaan uit die ook weer in de atmosfeer terechtkomen en de aarde verder opwarmen. Daarnaast is de uitstoot van stikstof een groot probleem, het kan de bodem verder verzuren en zorgt ervoor dat veel planten moeite hebben om te concurreren of te groeien.

Met een rechts kabinet dat wellicht komt in de nabije toekomst is de dreiging voor de natuur steeds urgenter. Het moet duidelijk zijn dat de natuur en de aarde een algemeen goed is voor iedereen en dat het niet opgeknipt of omgehakt hoeft te worden voor de volgende megastal of snelweg. Het is van belang dat we ons inzetten voor de natuur omdat de natuur ook veel aan ons teruggeeft in de vorm van zuurstof, waterreiniging, schaduw en verder bijdraagt aan een prettigere leefomgeving voor mensen.

Voor een socialistisch natuurbeleid, tegen kapitalistische versnippering.