Naar de inhoud
Banner

Samenwerking tussen ROOD en BIJ1-jongeren: Een impuls voor de Nederlandse beweging

Inzending11 april 2023

Jonathan Scheerder

Dit artikel is een ingezonden opiniestuk. De opvattingen zijn daarmee geen officiële standpunten van ROOD en sluiten niet noodzakelijkerwijs aan op de meningen van al onze leden. Leden kunnen opiniestukken indienen door een conceptversie te sturen naar de redactie via redactie@roodjongeren.nl.

In Nederland zijn er veel linkse en progressieve jongeren. Veel van hen zijn op zoek naar manieren om hun stem te laten horen en een verschil te maken. Een manier om dit te doen is door lid te worden van een politieke jongerenorganisatie. Helaas is Nederlands links erg versnipperd. Organisaties zijn klein, hebben weinig middelen en er is weinig uitwisseling tussen de organisaties. BIJ1 is een partij die veel jonge mensen aantrekkelijk vinden. Maar BIJ1 heeft op dit moment geen goede jongerenorganisatie. ROOD kan die jongeren opvangen. Samen met BIJ1 kan ROOD veel jongeren verbinden om samen op te komen voor onze linkse idealen.

ROOD moet zich actief openstellen voor jonge leden van BIJ1. Dit kan ROOD helpen om de groep leden te vergroten en tegelijkertijd de progressieve agenda van BIJ1 te ondersteunen. ROOD biedt als jongerenorganisatie de organisatiestructuur voor jonge socialisten om zich politiek te engageren en actie te ondernemen voor sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. BIJ1 heeft tot op heden nog niet succesvol een jongerenorganisatie weten op te zetten.

ROOD heeft dus echt wat te bieden aan jonge BIJ1-leden. Aan de andere kant kan BIJ1 jonge leden aan ROOD bieden die kunnen helpen bij het uitbouwen van een sterke socialistische jongerenorganisatie. ROOD kan door aanwas vanuit BIJ1 organisatorisch sterker worden. Daarnaast kan BIJ1 ook bijdragen aan ROOD door sprekers, ideeën en andere middelen beschikbaar te stellen. Deze synergie kan leiden tot een impuls voor de progressieve jongerenbeweging in Nederland.

Een manier om deze samenwerking te bevorderen is door BIJ1-jongeren actief aan te moedigen om lid te worden van ROOD en betrokken te raken bij onze activiteiten. ROOD moet BIJ1 benaderen om deze samenwerking te bespreken en om te zien hoe we kunnen samenwerken om onze doelen te bereiken. ROOD kan een landelijke werkgroep in het leven roepen waarin BIJ1-jongeren samen met ROOD-leden de samenhang tussen ROOD en BIJ1 kunnen vormgeven. Dit kan helpen om de communicatie en samenwerking tussen de twee organisaties te verbeteren en ervoor te zorgen dat BIJ1-jongeren zich welkom voelen bij ROOD. Bovendien, de huidige voorzitter van BIJ1, Rebekka Timmer, was in het verleden zelf lid van ROOD. Zij stapte op in de tijd dat ROOD nog onderdeel was van de SP, om redenen die aansluiten bij de redenen van de breuk tussen ROOD en de SP. Haar ervaring bij ROOD en haar betrokkenheid bij BIJ1 maken haar een uitstekende kandidaat om de samenwerking tussen de twee organisaties te faciliteren.

ROOD moet BIJ1-jongeren ook aanmoedigen om zich kandidaat te stellen voor posities in de ROOD-structuur, zoals in het bestuur, als contactpersoon of in landelijke commissies. Dit kan BIJ1-jongeren helpen om hun stem te laten horen binnen ROOD en bij te dragen aan de ontwikkeling van onze organisatie. Dit kan ook helpen om de diversiteit binnen ROOD te vergroten en ervoor te zorgen dat we een inclusievere organisatie worden.

Het is belangrijk om struikelblokken te bespreken die kunnen ontstaan tijdens de samenwerking tussen ROOD en BIJ1-jongeren. Het bestuur van ROOD en BIJ1 kunnen samenwerken om deze uitdagingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat de samenwerking succesvol blijft.

Kortom, door samenwerking tussen ROOD en BIJ1-jongeren kunnen we een inclusieve en progressieve toekomst voor jonge mensen in Nederland creëren. ROOD kan jonge leden van BIJ1 verwelkomen en hun een platform bieden om zich politiek te engageren en actie te ondernemen voor sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. Door samen te werken kunnen we de progressieve beweging in Nederland versterken en jongeren inspireren om betrokken te raken bij het creëren van een betere toekomst voor ons allemaal. We moeten ons blijven inzetten voor een socialistisch Nederland en samenwerking tussen ROOD en BIJ1-jongeren kan ons helpen om deze visie te realiseren.

Ik ben benieuwd naar de mening van andere ROOD-leden over dit standpunt en zie reacties graag tegemoet! Mocht dit populair zijn, dan kunnen we dit misschien op een ALV ter stemming brengen.