Naar de inhoud
Banner

Oproep ROOD-leden voor een BIJ1-campagne

Inzending13 juli 2023

ROOD-leden voor een BIJ1-campagne

Dit artikel is een ingezonden opiniestuk. De opvattingen zijn daarmee geen officiële standpunten van ROOD en sluiten niet noodzakelijkerwijs aan op de meningen van al onze leden. Leden kunnen opiniestukken indienen door een conceptversie te sturen naar de redactie via redactie@roodjongeren.nl.

De ROOD-leden voor een BIJ1-campagne zijn op zich tevreden met het statement dat het ROOD-bestuur heeft gemaakt over de val van het kabinet. Maar wat is de volgende stap?

Het statement van het bestuur kijkt vooruit naar de verkiezingen, maar wijst ook op de beperkingen van verkiezingen. We hebben niets aan de klassencollaboratie en de zwakke linkse politiek van GroenLinks en PvdA. We hebben een échte linkse oppositie nodig. Er is, volgens het statement, ‘hoop’ voor BIJ1. Daar zijn wij het mee eens. We vinden echter wel dat in het stuk een duidelijke praktische conclusie voor onze organisatie ontbreekt. Er staat dat we ‘graag samenwerken’ met BIJ1, maar wat houdt dit in? Gaat deze samenwerking wel of niet over de komende verkiezingen? Het statement stelt: ‘ROOD zet zich de komende tijd in voor het opbouwen van die [socialistische massa]beweging.’ Maar het is juist het bestuur dat in haar statements moet aangeven hoe we zo’n beweging opbouwen en of deelname aan de verkiezingen daar een onderdeel van is.

Wat ons betreft zouden er in het ideale geval leden van ROOD of De Socialisten op de lijst van BIJ1 komen. Dan kunnen we gezamenlijk campagne voeren voor eenzelfde beweging. De campagne is een moment om met mensen te praten over een socialistisch programma, om oude kameraden te activeren en nieuwe te maken. Het voorbij laten gaan van de verkiezingen is een gemiste kans. Niemand heeft aandacht voor andere politieke punten gedurende deze tijd en radicale jongeren zullen aangetrokken worden door de verenigingen die ze in het nieuws zien en hun politiek vertegenwoordigen. Hoe sterker deze campagne, hoe sterker deze wervende kracht.

Maar niet alleen voor De Socialisten zou dit nuttig zijn. De jongerenorganisatie van BIJ1, RADICAAL, heeft een zelfverklaard communistisch bestuur ingestemd. Het bestuur van BIJ1 heeft aangegeven dat ledenparticipatie en onderdeel zijn van de sociale bewegingen hun hoogste prioriteiten zijn. BIJ1 heeft voor onze beweging dus ook waarde als ondersteuning van het revolutionair socialisme in Nederland. Een verkozene voor BIJ1 zou de mogelijkheid bieden om in aanraking te komen met partijgebonden socialistische politiek. Dit kan voor deze mensen een aanleiding zijn om zelf actief te worden.

ROOD heeft tijdens haar laatste ALV het belang van samenwerking met BIJ1 om de radicale krachten in Nederland te bundelen besproken. De enige manier om samenwerking te bewerkstelligen is om het gewoon te doen. We hebben bij De Socialisten gemerkt dat eenheid en gezonde communicatie niet uit zichzelf ontstaan zonder dat mensen hun best ervoor doen om die te scheppen. Ook hiervoor zijn de verkiezingen een goed moment. We kunnen zo mensen van BIJ1 leren kennen en laten zien dat we concrete stappen willen ondernemen voor linkse samenwerking.

Deel je ons standpunt? Neem dan contact met ons op!

ROOD-leden voor een BIJ1-campagne

E-mail: roodjongerenbij1@gmail.com

Ondertekenaars: Ties van den Bogaard, Jules Maximus van der Sloot, Joana Zandee, Maite van Lith, Marco Iorio, Meint Terpstra, Gijs Marteau