Naar de inhoud
Banner

De Bode Arnhem: Klassenbewustzijn

Inzending4 mei 2023

ROOD Arnhem

Dit artikel is een ingezonden opiniestuk. De opvattingen zijn daarmee geen officiële standpunten van ROOD en sluiten niet noodzakelijkerwijs aan op de meningen van al onze leden. Leden kunnen opiniestukken indienen door een conceptversie te sturen naar de redactie via redactie@roodjongeren.nl.

Dit artikel is gepubliceerd in de april editie van De Bode Arnhem. Wil je meer lezen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

De rijken, 1%, eigenaars klasse, heersende klasse, de elite, werkende klasse. Wat is wat? Dit is een uitleg van al deze terminologie, en een kleine inleiding tot klassenbewustzijn. Je hebt waarschijnlijk al deze termen en meer gehoord. Mijn mening is dat klassenbewustzijn de grootste prioriteit heeft als we de problemen in Nederland, en misschien wel de wereld, willen oplossen. Dus hier gaan we:

Onze samenleving is verdeeld in twee grote klassen: de arbeidersklasse en de kapitaalklasse. Wat maakt iemand tot een arbeidersklasse of een kapitaalklasse?

Arbeidersklasse

Iemand die rondkomt door zijn arbeid te verkopen. Voorbeelden zijn: dienstverleners, medisch personeel, leraren, bouwvakkers, loodgieters, elektriciens, enzovoort. Leden van de arbeidersklasse MOETEN een baan hebben in ons huidige economische systeem, anders lopen ze het risico dakloos te worden.

Kapitaalklasse

Iemand die rondkomt door dingen te bezitten. Voorbeelden zijn: verhuurders, bedrijfseigenaren, aandeelhouders. Deze mensen hoeven NIET te werken om rond te komen, omdat het bezit van deze dingen voldoende is om van te leven.

Waarom zijn deze klassenverschillen belangrijk?

De arbeidersklasse levert arbeid, de levenskracht die de wereld laat draaien. Elke prestatie van de mensheid is het resultaat van iemands arbeid. Iets bezitten daarentegen is geen arbeid en creëert geen waarde. Dus als iets bezitten geen waarde creëert, hoe bouwt de kapitaalklasse dan haar rijkdom op? Ze bouwen het op door geld te nemen, dat de arbeidersklasse genereert. Het is een parasitaire relatie tussen de twee klassen, waarbij de kapitaalklasse geld neemt van de arbeidersklasse. De kapitaalklasse heeft de arbeidersklasse nodig om te bestaan, terwijl de arbeidersklasse de kapitaalklasse niet nodig heeft. Daarom zijn communisme en socialisme angstaanjagend voor de kapitaalklasse, omdat deze systemen het bestaan van de kapitaalklasse in gevaar brengen.

Wat is klassenstrijd?

De kapitaalklasse heeft de arbeidersklasse nodig om te overleven, en hoe meer ze de arbeiders uitbuiten, hoe meer rijkdom ze kunnen verkrijgen. Voordelen geven aan de arbeidersklasse schaadt de kapitaalklasse, en omgekeerd. In een kapitalistische samenleving koop je macht met geld en macht beslist, dus gebruikt de kapitaalklasse haar rijkdom om zoveel mogelijk macht te verkrijgen. Zo kunnen ze de wetten schrijven ten gunste van hun eigen klasse, en ten koste van de arbeidersklasse.

Momenteel heeft de arbeidersklasse vrijwel geen vertegenwoordiging in de Nederlandse politiek, terwijl de kapitaalklasse alles heeft. Daarom daalt de levensstandaard van de arbeidersklasse al tientallen jaren gestaag, ongeacht wie er aan de macht is, en is de kapitaalklasse nog nooit zo rijk geweest als nu. Ze verdelen en veroveren de arbeidersklasse door alle macht en media in handen te hebben, en voeden ons met onzin om ons verdeeld te houden op basis van ons geslacht, ras, seksuele geaardheid, wat dan ook, alles om de aandacht af te leiden van hun eigen klasse.

Wat nu?

Het klinkt alsof de kapitaalklasse alle kaarten in handen heeft, dus wat kun je doen om te helpen als burger van de arbeidersklasse? Onderwijs anderen en help ons te verenigen! Je helpt al door dit bericht te lezen. Gebruik de nieuwe kennis die je hebt opgedaan om te helpen het klassenbewustzijn te verspreiden onder andere mensen uit de arbeidersklasse, ga vrijwilligerswerk doen bij socialistische organisaties of sluit je aan bij ROOD, socialistische jongeren of De Socialisten!