Naar de inhoud
Banner

Socialistische Studentenvereniging Het Spook waart over de Nijmeegse campus

Inzending17 april 2024

Kollontai I, Voorzitter van SSV Het Spook

Dit artikel is een ingezonden opiniestuk. De opvattingen zijn daarmee geen officiële standpunten van ROOD en sluiten niet noodzakelijkerwijs aan op de meningen van al onze leden. Leden kunnen opiniestukken indienen door een conceptversie te sturen naar de redactie via redactie@roodjongeren.nl.

Begin dit studiejaar werd in Nijmegen door vijf studenten Socialistische Studentenvereniging Het Spook opgericht. Hoewel dit eerst slechts als leesgroep van Marx' De achttiende Brumaire van Louis Bonaparte was bedoeld, is het inmiddels een volwaardige vereniging van studenten met een interesse in marxisme, die een socialistische studentencultuur probeert te creëren en wekelijkse borrels, lezingen en andere activiteiten organiseert.

Studentenverenigingen pretenderen over het algemeen apolitieke verenigingen te zijn. Als historisch materialisten stellen we dat het verenigen van een groep jongeren, allemaal uit hetzelfde sociaal-culturele milieu, onvermijdelijk politiek is! Op de campus van de Radboud Universiteit merkten we dat het bewustzijn van dit feit groeide, maar nog geen georganiseerde vorm had. Dit is wat SSV Het Spook wil zijn.

Studentenverenigingen vormen veelal kleinburgerlijke kliekjes met leden die elkaar 'omhoog werken' in de maatschappij, gebonden door ontgroening, gedeelde winst en borrels zullen de leden elkaar voor het leven niet meer loslaten - een manier om de bourgeoisie de in-group en de werkende mens de out-group te maken. Maar, zo stellen wij, een groep studenten die samen borrelen hoeft dat niet te zijn. Sterker nog: het kan op zijn kop gedraaid worden! SSV Het Spook is een groep die juist een socialistische studentencultuur creëert waarin linkse studenten elkaar kunnen ontmoeten en binden.

Een cultuur waar de studentikoziteit een bron van gelach is, de zelfbenoemde praeses met zes titels een sukkel, en de huisjesmelker de gezworen vijand van de student. Waar Cara Pils, Klokbier en huismerkcola de geprezen vruchten van onze arbeid, de Internationale en De Lange Weg ons Io Vivat en Gaudeamus igitur, en de studenten trotse proletariërs zijn. Een cultuur waar de student met kleinburgerlijke aspiraties en een confectiepak uit is, en de arbeider-student met een T-shirt en een lening in is.

Waar burgerlijke studentenverenigingen hun studenten efficiënt laten doorstromen naar een advocatenbureau, laat SSV Het Spook haar leden kennis maken met socialistische activisten en maakt zij op die manier hun politiek werk ook efficiënter.

Maar bij het verzamelen van een bepaald type student, hoort het ontstaan en verdedigen van een bepaald soort wetenschap. De tweede functie van SSV Het Spook is om ons te verdiepen in socialistische wetenschapsmethoden en theorie, voornamelijk het historisch materialisme. Dit doen we door lezingen te organiseren die problemen vanuit die invalshoek bespreken, door discussieavonden en leesgroepen, maar ook gewoon door erover te praten op onze wekelijkse borrel. Het Spook helpt daardoor met het vormen en versterken van onze wetenschappelijke analyse, maar ook om deze methoden te verdedigen in een hoger onderwijs waar ze veel te weinig serieus genomen worden. Een hoger doel van Het Spook is dan ook om het tij in de strijd om marxisme op de campus te keren, door samen de waarde van die methode te verheffen en het weer normaal te maken in de collegezalen.

We hebben het afgelopen jaar een mooie startsprint gemaakt, met veel enthousiaste studenten hebben we de organisatie van de grond gekregen en vette activiteiten opgezet. Volgend jaar gaan we volledig inzetten op groei. Het Spook moet een begrip worden onder studenten zoals de andere studentenverenigingen dat zijn, nog algemener en gewoner dan Karpe Noktem of Carolus Magnus.1 Iets waar een jonge radicaal die van de middelbare school naar de ROC, HAN of RU gaat, graag lid van wil worden.

Volg ons daarom op Instagram (@ssv_het_spook) en sluit je aan bij een van onze activiteiten!

Interesse om lid te worden? Stuur ons een DM op Instagram!

Footnotes

  1. Wat ons verbaasde is dat de Karel de Grote waar hiermee naar verwezen wordt niet Karl Marx is!