Naar de inhoud
Banner

1 mei dag van de arbeid

ROOD Nijmegen·1 mei 2021

Nieuwsbericht·ROOD Nijmegen·1 mei 2021

1 mei, de dag van de arbeid, is in vrijwel heel Europa (in Nederland helaas nog niet), een feestdag. En terecht, arbeiders over de hele wereld verdienen het hun overwinningen tegenover het grootkapitaal te vieren.

Sinds de 15e en 16e eeuw hebben arbeiders gestreden voor een relatief gezonde werkdag van acht uur. De Tweede Internationale heeft rondom deze eis 1 mei in 1890 uitgeroepen tot internationale strijddag. Sindsdien wordt 1 mei in het algemeen gezien als internationale dag om de overwinningen van de arbeiders te vieren, maar ook als de dag om te strijden voor de nog te behalen doelen om de wereld eerlijker te maken. 

Vandaar ook dat ook wij dit jaar, samen met studentenbond AKKU, de CJB, Voor14 en Nietmijnschuld een covidveilige manifestatie hielden in het Valkhofpark. Met als thema dat het niet óók, maar juist in coronatijd belangrijk is op te komen voor je rechten.

Eerst sprak Menno Uphoff, AKKU-voorzitter en ROOD-lid, over de situatie in het onderwijssysteem. Studenten worden aangemoedigd zoveel mogelijk te lenen. Zowel studenten zelf als onderwijzers zijn het erover eens dat de onderwijskwaliteit omlaag is gegaan en dat het onderwijssysteem meer gericht is op meer geld verdienen dan op kennis vergaren en doen wat men fijn vindt.

Olaf Kemerink, voorzitter van ROOD, sprak over de toeslagenaffaire. Dit schandaal toont aan dat de Belastingdienst meer geeft om het halen van haar “targets” dan dat ze geeft om mensenlevens. Maar nog belangrijker: het geeft aan in hoeverre het kabinet bereid is te liegen en bedriegen om weg te komen met de humanitaire ramp die ze hebben veroorzaakt.

Het is belangrijk om nu, juist in corona tijd, op te komen voor je rechten. Zonder studenten die voor hun rechten opkwamen, waren de tekorten in het onderwijs niet aan het daglicht gekomen. Zonder de gedupeerden van de toeslagenaffaire die hierover durfden te praten, was dit niet bekend geworden als iets meer dan een klein foutje van de Belastingdienst. NU in actie komen is nodig!

Neem de strijd op binnen Voor14 voor een leefbaar minimumloon. Strijd samen met AKKU en Nietmijnschuld voor een betaalbare studie voor iedereen. Kom met ROOD of de CJB op voor het afschaffen van het kapitalisme dat al deze problemen veroorzaakt.

Uiteindelijk is het de taak van de mensheid, niet om te herontdekken wat we al weten, maar om op basis van nieuwe ondervindingen te bepalen welke koers te gaan.

Met kameraadschappelijke groet,

Rood Nijmegen