Naar de inhoud
Banner

Petitie kosteloze toegang tot menstruatieproducten

Teken nu voor kosteloze toegang tot menstruatieproducten!

Al 426 mensen hebben deze petitite ondertekend!

Pak menstruatiearmoede serieus aan!

De HAN ROC en RU missen in hun faciliteiten een belangrijke voorziening: kosteloze toegang tot menstruatieproducten. Net zo onmisbaar als toiletpapier, en toch ontbreekt het in deze toiletten. Voor hygiënische overwegingen en het bestrijden van menstruatiearmoede proberen we met deze actie een belangrijke eis over te brengen. Alle scholen in Nijmegen moeten menstruatieproducten aanbieden in alle toiletten. Menstrueren is geen keuze maar de kosten die eraan verbonden zitten, zijn wel verplicht om ieder maand te maken.

Levensonderhoudkosten zijn aan het stijgen en daarom redden mensen die al financiële problemen hebben het soms niet om ook maandverband te kopen. Voor 1 op de 10 meisjes en vrouwen die in armoede leven is er soms geen geld voor menstruatieartikelen. Toch heeft iedereen die menstrueert recht op het kunnen volgen van onderwijs en het onverstoord vervolgen van de dag.

Onderteken daarom onze petitie en laat zien dat menstruatieproducten hier beschikbaar moeten zijn!

English:

The HAN ROC and RU lack an important amenity in its facilities: free access to menstrual products. As indispensable as toilet paper, and yet these toilets lack it. For hygiene considerations and fighting menstrual poverty, we are trying to convey an important demand with this action. All schools in Nijmegen should offer menstrual products in all toilets. Menstruating is not a choice but the costs associated with it are mandatory to incur every month.

Living expenses are on the rise and therefore sometimes people who already have financial problems do not manage to buy sanitary pads as well. For 1 in 10 girls and women living in poverty, there is sometimes no money for menstrual items. Yet everyone who menstruates has the right to be able to get an education and continue their day undisturbed.

So sign our petition and show that menstrual products should be available here!