Naar de inhoud
Banner

Rotterdam

Over ons

For English see below

Wij zijn ROOD Rotterdam, een gezellige socialistische jeugdgroep gevestigd in hartje Rotterdam, met leden uit Rockanje tot Dordrecht, en ver daarbuiten! We zijn een diverse jongerengroep met leden van 14-28 jaar. Samen met deze leden bouwen we aan een betere, niet-kapitalistische wereld.

Met ROOD Rotterdam organiseren we politieke acties, interessante lezingen en gezellige events. We creëren een fijne omgeving waar je samen kan leren over politiek en het socialisme, en waar je kameraden voor het leven maak.

Overleggen

Bij ROOD Rotterdam komen we elke dinsdagavond samen om onze ideeën tot leven te brengen. We smeden plannen voor impactvolle campagnes, brainstormen in onze commissies, en houden onze beweging in beweging tijdens het gezellige kaderoverleg. Alle ideeën en initiatieven zijn bij ons welkom, en iedereen heeft evenveel zeggenschap.

Ontwikkeling en community

"The philosophers have only interpreted the world, in various ways. The point, however, is to change it." Karl Marx

Theorie

In onze maandagavond Leesgroep, georganiseerd door de educatiecommissie, duiken we samen in boeken en ideeën. Hier komen socialistische jongeren samen, van beginners tot experts. Geen voorkennis vereist - samen leren en groeien we.

Praktijk

Op straat zijn we actief met petities, flyers, en gesprekken om onze ideeën te verspreiden. Vanaf het begin krijg je ondersteuning en leer je nieuwe vaardigheden door te doen. Na elke activiteit is er ruimte om ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Community

ROOD is niet alleen een politieke beweging, maar ook een gemeenschap. Filmavonden, sportactiviteiten, uitstapjes, en binnenkort zelfs een gezamenlijke keuken - allemaal om een hechte en fijne gemeenschap te bouwen. Sluit je aan, maak vrienden, en strijd samen tegen het kapitalisme.

Bij ROOD Rotterdam ben je niet zomaar een lid, maar een waardevol onderdeel van onze beweging. Kom langs, ontmoet gelijkgestemden, en laten we samen bouwen aan een eerlijke, rechtvaardige stad.

Solidair, Strijdbaar, Socialistisch - ROOD Rotterdam

About us

We are ROOD Rotterdam, a cozy socialist youth group nestled in the heart of Rotterdam, with members from Rockanje to Dordrecht, and beyond! Our diverse group ranges from ages 14 to 28. Together, we're shaping a better, non-capitalist world.

With ROOD Rotterdam, we organize political actions, captivating lectures, and delightful events. We cultivate a welcoming space where you can learn about politics, socialism, and forge lifelong friendships.

Meetings

Every Tuesday evening, ROOD Rotterdam comes together to bring our ideas to life. We craft plans for impactful campaigns, brainstorm in our committees, and keep our movement lively during our engaging core meetings. Here, all ideas are welcome, and everyone has an equal voice.

Personal development and community

"The philosophers have only interpreted the world, in various ways. The point, however, is to change it."

Karl Marx

Theory

Join our Monday evening Reading Group, organized by the education committee, where we dive into books and ideas together. Socialist youth, from beginners to experts, gather here. No prior knowledge needed - we learn and grow together.

Praxis

On the streets, we're active with petitions, flyers, and conversations to spread our ideas. From the get-go, you'll receive support and acquire new skills through action. After each activity, there's room to share experiences and learn from one another.

Community

ROOD is more than a political movement; it's a vibrant community. Film nights, sports activities, outings, and soon, a shared kitchen - all to build a strong and welcoming community. Join us, make friends, and together, let's fight against capitalism.

At ROOD Rotterdam, you're not just a member, but a valuable part of our movement. Come by, meet like-minded individuals, and let's build a fair and just city together.

Solidarity, Determination, Socialist - ROOD Rotterdam

Contactpersoon(nen)

Crystal van Kalmthout

06-20587809